ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-102 / 09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявяваКОНКУРС № 05/2023г. за отдаване под наем на терени на Универсаленобщински пазар „Люлин I м.р.“ и Универсален общински пазар „Краснаполяна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 отПриложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на териториятана Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение№ 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. идоп. с Решение № 516 по…

  Съобщения за конкурси и обяви   31

  ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-101 / 09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявяваКОНКУРС №04/2023г. за отдаване под наем на павилиони, складовипомещения и тоалетни, находящи се на Универсален общински пазар„Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин IIIм.р, Универсаленобщински пазар „Люлин IV м. р“ и “Универсален общински пазар „Краснаполяна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 отПриложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на териториятана Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение№ 1 към Решение № 3…

  Съобщения за конкурси и обяви   34

  ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-100/09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявяваКОНКУРС № 03/2023г. за отдаване под наем на маси на Универсаленобщински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „ЛюлинIV м. р“ и Универсален общински пазар „Лозенец“ управлявани отдружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 отНаредбата за пазарите на територията на Столична община на Столиченобщински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол№ 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение…

  Съобщения за конкурси и обяви   27

ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-99/09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявяваКОНКУРС №01-НТД/2023г. за отдаване под наем на 2 /два/ бр. павилиони,разположени на ул.“Йосиф Щросмайер“, пред блок №370.Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда заучредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия итърговските дружества с общинско участия в капитала и Решение № 18 наСъвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 18 от05.05.2023 г.Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без…

  Съобщения за конкурси и обяви   31

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-89 / 10.02.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявяваКОНКУРС № 02/2023г. за отдаване под наем на терени на Универсаленобщински пазар „Люлин I м.р.“ и Универсален общински пазар „Краснаполяна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 отПриложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на териториятана Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение№ 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. идоп. с Решение № 516 по Протокол №…

  Съобщения за конкурси и обяви   56

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-88 / 10.02.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявяваКОНКУРС №01/2023г. за отдаване под наем на павилиони, складовипомещения и тоалетни, находящи се на Универсален общински пазар„Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин IIIм.р, Универсаленобщински пазар „Люлин IV м. р“ и “Универсален общински пазар „Краснаполяна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 отПриложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на териториятана Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение№ 1 към Решение № 3 по Протокол…

  Съобщения за конкурси и обяви   48

Нагоре