ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-45/15.06.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 06/2022г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ и Универсален общински пазар „Красна поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г.…

  Съобщения за конкурси и обяви   34

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-44/15.06.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 05/2022г. за отдаване под наем на павилиони, складови помещения и тоалетни , находящи се на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин IIIм.р, Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ и “Универсален общински пазар „Красна поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение…

  Съобщения за конкурси и обяви   18

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-43/15.06.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 04/2022г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с…

  Съобщения за конкурси и обяви   20

ОБЯВЛЕНИЕ   Със заповед № РД-08-21/28.02.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №02-НТД/2022г. за отдаване под наем на 2 /два/ обекта-паркинги. Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение №77 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 77 от 23.02.2022 г. Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС,…

  Съобщения за конкурси и обяви   140

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-05/14.01.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 02/2022г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с…

  Съобщения за конкурси и обяви   91

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-04/14.01.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 01/2022г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни , находящи се на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3…

  Съобщения за конкурси и обяви   88

Нагоре