ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-93/11.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 12/2019г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол №…

  Съобщения за конкурси и обяви   85

ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-92/18.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №11/2019 г. за отдаване под наем на павилиони на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол №…

  Съобщения за конкурси и обяви   69

ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-98/31.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №10/2019 г. за отдаване под наем на павилиони, собственост на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД, находящи се на  ул. „Щросмайер“, община „Илинден“,  гр. София. Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участиев конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 05.11.2019г. до 19.11.2019г.  включително, в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се в гр. София, ж.к„Иван Вазов”,…

  Съобщения за конкурси и обяви   193

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-88/01.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 9/2019г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Красна поляна“,  Универсален общински пазар „Люлин III м. р“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“  управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС,…

  Съобщения за конкурси и обяви   111

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-87/01.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 8/2019г. за отдаване под наем на павилиони на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и…

  Съобщения за конкурси и обяви   80

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-86/01.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 7/2019г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС,…

  Съобщения за конкурси и обяви   63

Нагоре