ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-30/18.03.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 4 /2019г. за отдаване под наем на обект-паркинг, находящ се в град София, ж.к.„Красна поляна“, на бул. „Вардар“, срещу блок 35, с площ 1182,00 кв.м. стопанисван от дружеството.Конкурса се провежда наоснование чл.17, ал.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества,приета от Столичен общински съвет с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г.; последно изм. и доп.…

  Съобщения за конкурси и обяви   31

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-12/05.02.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 3/2019г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм.…

  Съобщения за конкурси и обяви   63

 ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-11/05.02.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 2/2019г. за отдаване под наем на павилиони, складови помещения и тоалетни на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3…

  Съобщения за конкурси и обяви   54

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-10/05.02.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 1 / 2019г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп.…

  Съобщения за конкурси и обяви   44

       Със Заповед № РД-08-144/11.10.2018г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 6/ 2018г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“       

  Съобщения за конкурси и обяви   107

Нагоре