КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА 3 БРОЯ  ПАВИЛИОНИ

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-38/23.07.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  3  БРОЯ  ПАВИЛИОНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УЛ.“ЩРОСМАЙЕР“  

  Съобщения за конкурси и обяви   35

ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-26/24.06.2021г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 01/2021г. за отдаване под наем на 3 броя павилиони, разположени на ул.“Щросмайер“, пред блок №370. Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение №69 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 69 от 23.06.2021 г. Цената на конкурсната…

  Съобщения за конкурси и обяви   38

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-69/23.10.2020г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 6/2020г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с…

  Съобщения за конкурси и обяви   274

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-70/23.10.2020г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 5/2020г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с П.риложение № 1…

  Съобщения за конкурси и обяви   261

ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-68/23.10.2020г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 4/2020г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп.…

  Съобщения за конкурси и обяви   248

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-16/24.02.2020г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ МАСИ  НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА СЛЕД ПОВТОРНОТО ОБЯВЯВАНЕ В РАМКИТЕ НА КОНКУРС №01/2020 УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” Пазар “Красна поляна” Маса № 4 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 01-08/18.02.2019 към№01-03/10.02.2020 I-во ГЕРФРУТ ЕООД 80.00 Маса № 5 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 01-07/18.02.2019 към№01-04/10.02.2020 I-во ГЕРФРУТ…

  Съобщения за конкурси и обяви   505

Нагоре