ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-16/24.02.2020г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ МАСИ  НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА СЛЕД ПОВТОРНОТО ОБЯВЯВАНЕ В РАМКИТЕ НА КОНКУРС №01/2020 УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” Пазар “Красна поляна” Маса № 4 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 01-08/18.02.2019 към№01-03/10.02.2020 I-во ГЕРФРУТ ЕООД 80.00 Маса № 5 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 01-07/18.02.2019 към№01-04/10.02.2020 I-во ГЕРФРУТ…

  Съобщения за конкурси и обяви   210

ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА Незаетите маси на пазар „Красна поляна“,  обект на Конкурс №01/2020 са с номера: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 33, 34, 35,  36, 37, 38 и 41      Оглед на масите предмет на повторното обявяване се извършва всеки  ден от 09:30 до 15:30 часа  от 20.02.2020 г. до 21.02.2020 г. включително. Офертите се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари…

  Съобщения за конкурси и обяви   213

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-01/10.01.2020г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 3/2020г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с…

  Съобщения за конкурси и обяви   209

ОБЯВЛЕНИЕ  Със Заповед № РД-08-03/10.01.2020г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 2/2020г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р.“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1…

  Съобщения за конкурси и обяви   209

ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-02/10.01.2020г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 1/2020г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп.…

  Съобщения за конкурси и обяви   214

ОБЯВЛЕНИЕ   Със Заповед № РД-08-93/11.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 12/2019г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол №…

  Съобщения за конкурси и обяви   277

Нагоре