“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА Незаетите маси на пазар „Красна поляна“,  обект на Конкурс №4/2019 са с номера: Зеленчуков сектор – 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32А,33А34А,35А        Промишлен сектор – 33,34,35,36,37,38,40,41 Оглед на масите предмет на повторното обявяване се извършва всеки  ден от 09:30 до 15:30 часа  от 26.06.2019 г. до 27.06.2019г. Офертите се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, гр. София, бул. „Петко Каравелов” №…

  Съобщения за конкурси и обяви   85

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-53/14.05.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 6/2019г. за отдаване поднаем на терени, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от…

  Съобщения за конкурси и обяви   103

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-52/14.05.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 5/2019г. за отдаване поднаем на павилиони, складови помещения и тоалетни , находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение №…

  Съобщения за конкурси и обяви   104

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-51/14.05.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 4/2019г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и…

  Съобщения за конкурси и обяви   79

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-30/18.03.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 4 /2019г. за отдаване под наем на обект-паркинг, находящ се в град София, ж.к.„Красна поляна“, на бул. „Вардар“, срещу блок 35, с площ 1182,00 кв.м. стопанисван от дружеството.Конкурса се провежда наоснование чл.17, ал.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества,приета от Столичен общински съвет с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г.; последно изм. и доп.…

  Съобщения за конкурси и обяви   114

Нагоре