РЕШЕНИЕ  за  временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем от наематели на обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на „Пазари Запад” ЕАД или предоставени на  „Пазари Запад“ ЕАД за управление  1. Наемателите, страни по действащи договори за наем на обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружеството или предоставени на Дружеството за управление от Столична община, сключени преди 13 март 2020 г. не дължат заплащане на договорената наемна цена по договори за наем, за  времето , през който са преустановили своята дейност в съответните обекти, но не по-дълъг срок …
  Решение № 136 от 16.04.2020 година за временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти и/или наематели на имоти, собственост на или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала, както и освобождаване - изцяло от задължението за заплащане на наем от лицата, наематели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, общинска собственост, собственост или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала.     Решението може да видите в прикачения файл.…
В изпълнение на решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018 г., даващо разрешение на “Пазари Запад” ЕАД да изразходва собствени средства в размер на 217 000 лв. без ДДС, за осъществяване на реконструкция на Пазар „Щросмайер“, след успешно проведена обществена поръчка, дружеството сключи договор за изпълнение с „Коломан Инвест“ ООД. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката е в размер на 215 687.01 лв. без ДДС.Цялостната реконструкция, включваща изграждане на нови електро и ВиК инсталации, доставка и монтаж на пет нови търговски обекта и облагородяване на околното пространство бе изпълнена във фиксирания в договора срок от 85 календарни дни.  …
Страница 1 от 16
Нагоре