ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-15/14.02.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-15/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

  ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на

30 броя павилиони за търговия и услуги и 3 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р. и пазар “Люлин” IV м.р. 

 

За пазар “Люлин” Iм.р.

 

Павилион № 20

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0103/10.02.2022

I-во

ИРЕНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА

187.00

Павилион № 25

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0107/10.02.2022

I-во

ЕЛЕНКО ПРОДЪКШЪНС  ЕООД

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 1Г

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0106/10.02.2022

I-во

 ТУТИ-ФРУТИ  ЕООД

242.00

 

Павилион № 1Е

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0105/10.02.2022

I-во

АРМОНИЯ  ЕООД

60.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Основна част/

 

Павилион № 10

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0101/10.02.2022

I-во

ДИВА ВМ 2000 ЕООД

200.00

 

Павилион № 37А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0104/10.02.2022

I-во

ЕТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

250.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Разширение/

 

Павилион № 12.1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0102/10.02.2022

I-во

БАЛ КОМЕРС 2004 ЕООД

240.00

 

От 10 часа на 15.02.2022 г. до 16.00 часа на 18.02.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-15/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

                                                  ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на

30 броя павилиони за търговия и услуги и 3 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р. и пазар “Люлин” IV м.р. 

 

За пазар “Люлин” Iм.р.

 

Павилион № 20

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0103/10.02.2022

I-во

ИРЕНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА

187.00

Павилион № 25

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0107/10.02.2022

I-во

ЕЛЕНКО ПРОДЪКШЪНС  ЕООД

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 1Г

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0106/10.02.2022

I-во

 ТУТИ-ФРУТИ  ЕООД

242.00

 

Павилион № 1Е

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0105/10.02.2022

I-во

АРМОНИЯ  ЕООД

60.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Основна част/

 

Павилион № 10

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0101/10.02.2022

I-во

ДИВА ВМ 2000 ЕООД

200.00

 

Павилион № 37А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0104/10.02.2022

I-во

ЕТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

250.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Разширение/

 

Павилион № 12.1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0102/10.02.2022

I-во

БАЛ КОМЕРС 2004 ЕООД

240.00

 

От 10 часа на 15.02.2022 г. до 16.00 часа на 18.02.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре