Пазари Люлин - свободни обекти

Люлин 1

Люлин 1

Сектор № обект кв.м.
Павилиони № 6 6.00
Павилиони № 7 5.00
Павилиони № 8 9.20
Павилиони № 8 А 9.00
Павилиони № 8 Б 18.00
Павилиони № 9 9.00
Павилиони № 11 9.00
Павилиони № 12 8.00
Павилиони № 13 8.00
Павилиони № 14 9.00
Павилиони № 15 9.00
Павилиони № 25 8.00
Павилиони № 26 9.20
Павилиони № 27 9.00
Павилиони № 29 11.00
Павилиони № 30 9.00
Павилиони № 31 8.00

Люлин 3

Люлин 3

Сектор № обект кв.м.
Павилиони № 1 Д 7.00
Павилиони № 7 21.00

Люлин 4

Люлин 4 - Търговски маси

Сектор № маса кв.м.
Търговски маси № 100 2,50
Търговски маси № 101 2,50
Търговски маси № 102 2,50
Търговски маси № 103 2,50
Търговски маси № 104 2,50
Търговски маси № 110 2,50
Търговски маси № 111 1.50
Търговски маси № 112 1.50
Търговски маси № 113 1.50
Търговски маси № 114 1.50
Търговски маси № 120 1.50
Търговски маси № 121 1.50
Търговски маси № 122 1.50
Търговски маси № 123 1.50
Търговски маси № 124 1.50
Търговски маси № 130 1,50
Търговски маси № 131 1.50
Търговски маси № 132 1.50
Търговски маси № 133 1.50
Търговски маси № 134 1,50
Търговски маси № 140 1.50
Търговски маси № 141 1.50
Търговски маси № 142 1.50
Търговски маси № 143 2,50
Търговски маси № 144 2,50
Търговски маси № 150 2,50
Търговски маси № 151 2,50
Търговски маси №152 2,50
Търговски маси № 153 2,50
Търговски маси № 154 2,50
Търговски маси № 160 2,50
Търговски маси № 161 2,50
Търговски маси № 162 2,50
Търговски маси № 163 2,50
Търговски маси № 164 2,50
Търговски маси № 165 2,50
Търговски маси № 170 1,50
Търговски маси № 171 2,50
Търговски маси № 172 2,50
Търговски маси № 173 2,50
Търговски маси № 174 2,50
Търговски маси № 175 2,50
Търговски маси № 181 2,50
селскостопански №182 15,00
Търговски маси № 183 2,50

Люлин 4 - Павилиони /основна част/

Сектор № обект кв.м.
Павилиони /основна част/ № 5 12.00
Павилиони /основна част/ № 8 9.00
Павилиони /основна част/ № 10 9.00
Павилиони /основна част/ № 14 7.00
Павилиони /основна част/ № 15 7.00
Павилиони /основна част/ № 19 6.00
Павилиони /основна част/ № 20 6.00
Павилиони /основна част/ № 28 11,00

Люлин 4 - Павилиони /разширение/

Сектор № обект кв.м.
Павилиони /разширение/ № 1 9.00
Павилиони /разширение/ № 2 9.00
Павилиони /разширение/ № 3 9.00
Павилиони /разширение/ № 4 9.00
Павилиони /разширение/ № 7 9.00
Павилиони /разширение/ № 8 9.00
Павилиони /разширение/ № 9 9.00
Павилиони /разширение/ № 10 18.00
Павилиони /разширение/ № 11 18.00
Павилиони /разширение/ № 13 18.00
Павилиони /разширение/ № 18 9.00

Люлин 4 - Терени

Сектор № обект кв.м.
Терени №28 А -
Терени №29 А 6,00
Терени № 33 А 20,00
Терени № 37 А 5.00
Терени №37/38 8,00
Терени № 4 А 12,00
Терени № 43/44 8,00
Терени № 45/46 8.00
Терени № 47/48 8.00
Терени №37/38 8,00

Нагоре