ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-14/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  9  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р  И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.  

  Резултати от последния проведен конкурс   299

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-13/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД"    ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  56 БРОЯ  ПАВИЛИОНИ , И 3 БРОЯ ТОАЛЕТНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.  

  Резултати от последния проведен конкурс   266

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-12/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД  ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА 22 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IV м.р.  

  Резултати от последния проведен конкурс   278

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-110/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  10  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.   Пазар “Люлин”IVм.р.   Терен № 1А   Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 12-06/15.11.2019 I-во РУБИН 2001 ЕООД 3451.00   Терен № 38А Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 12-01/11.11.2019 I-во ЕТ ЧЕРНЯЛКА-ИКО-Илия Илиев 195.00   Терен № 41А   Вх.№…

  Резултати от последния проведен конкурс   314

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-109/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД     ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  5 БР.  ПАВИЛИОНИ , РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.   Пазар “Люлин” IV м.р.   Павилион № 21   Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 11-01/11.11.2019 I-во ЕТ МАРСИМ – Марияна Андонова 300.00   Павилион № 22   Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 11-02/11.11.2019 I-во САНАИН 2 ЕООД…

  Резултати от последния проведен конкурс   308

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-108/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД    ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  6 БР.  ПАВИЛИОНИ , СОБСТВЕНОСТ НА „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УЛ. „ЩРОСМАЙЕР, ОБЩИНА „ИЛИНДЕН“   Павилион № 1   1-во място: „ДЦБ – Груп“ ЕООД с комплексна оценка 79,94 точки   Павилион № 2   1-во място: „Фиона 2016“ ЕООД с комплексна оценка 95,80 точки.     Павилион № 3   1-во място: „Еуженио Коломбо“…

  Резултати от последния проведен конкурс   357
Нагоре