ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-28/20.04.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА Класираните на първо, второ и трето място участници в Конкурс 02-НТД/2022 за наемане на 2 броя обекти –паркинги, стопанисвани от „Пазари Запад“ ЕАД   ПАРКИНГ „РОСИЦА     Класиране място Наименование на фирмата предложител Предложена наемна цена Префе- ренция % Брой точки I-во „БОДИГАРД  БЪЛГАРИЯ“ ООД 1650.00 НЕ 1650.00 II-ро „РЕД РЕЙ“ ЕООД 1601.99 НЕ 1601.99 III-то „УОШМОБАЙЛ“  ООД 1520.00 НЕ 1520.00    …

  Резултати от последния проведен конкурс   55

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-16/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  8  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р. и “ЛЮЛИН” IVм.р.   Пазар “Люлин”IVм.р.   Терен № 1Е Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0202/10.02.2022 I-во ХАОС СЕКЮРИТИ ЕООД 250.00       Терен № 36А Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0201/10.02.2022 I-во ЕТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 202.00   За…

  Резултати от последния проведен конкурс   52

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-17/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 30 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна” и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”   Пазар „Красна поляна   Маса № 1 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0210/11.10.2021 I-во ФРЕШ ФРУТ 1948 ЕООД  630.00   Маса № 21 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата…

  Резултати от последния проведен конкурс   48

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-15/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД     ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 30 броя павилиони за търговия и услуги и 3 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р. и пазар “Люлин” IV м.р.    За пазар “Люлин” Iм.р.   Павилион № 20 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0103/10.02.2022 I-во ИРЕНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА 187.00 Павилион № 25 Вх.№ Класиране…

  Резултати от последния проведен конкурс   46

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-14/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТ ЗА НАЕМАНЕ НА  1  /ЕДИН/  ПАВИЛИОН, РАЗПОЛОЖЕН НА УЛ.“ЩРОСМАЙЕР“   Павилион № 2   Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Предложена наемна цена в лв. без ДДС 0101-НТД/10.02.2022 I-во „МОНДЖИБЕЛО  ЕООД 1500.00 ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-14/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД                          …

  Резултати от последния проведен конкурс   45

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-59/14.10.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА   Класираните на първо място кандидати за наемане на 34 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна” и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”   Пазар „Красна поляна   Маса № 1 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0210/11.10.2021 I-во ИВО КИРИЛОВ-59 ЕООД   391.99   Маса № 4 Вх.№ Класиране място Наименование на…

  Резултати от последния проведен конкурс   89
Нагоре