ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-78/25.11.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  15  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р. и “ЛЮЛИН” IVм.р. В прикачения файл може да видите Обявлението.    

  Резултати от последния проведен конкурс   215

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-77/25.11.2020г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА 53 броя павилиони за търговия и услуги и  3 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р.  и пазар “Красна поляна”.   В прикачения файл може да видите Обявлението.    

  Резултати от последния проведен конкурс   215

ОБЯВЛЕНИЕ на основание заповед №РД-08-76/25.11.2020г. ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 33 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна” и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”   В прикачения файл може да видите Обявлението.    

  Резултати от последния проведен конкурс   212

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-14/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  9  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р  И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.  

  Резултати от последния проведен конкурс   537

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-13/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД"    ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  56 БРОЯ  ПАВИЛИОНИ , И 3 БРОЯ ТОАЛЕТНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.  

  Резултати от последния проведен конкурс   490

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-12/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД  ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА 22 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IV м.р.  

  Резултати от последния проведен конкурс   492
Нагоре