ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-73/02.11.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ ТЕРЕНИ  НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛОЗЕНЕЦ“ СЛЕД ПОВТОРНОТО ОБЯВЯВАНЕ В РАМКИТЕ НА КОНКУРС № 09/2022   Пазар “Лозенец” Терен № 5 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0974/31.102022 I-во „ФАБЮЛЕЙН“ ЕООД 1500.00   Терен  № 6 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0981/31.102022 I-во „ПЕТРОНИ-М“ ЕООД 1662.00 От 10 часа на 03.11.2022 г. до 16.00 часа…

  Резултати от последния проведен конкурс   16

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-72/02.11.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ МАСИ  НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА“ СЛЕД ПОВТОРНОТО ОБЯВЯВАНЕ В РАМКИТЕ НА КОНКУРС № 07/2022   Пазар “Красна поляна” Маса № 1 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 20701/27.10.2022 I-во ЕТ „Камелия“-Методи Димитров 210.00   Маса  № 20 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 20702/27.10.2022 I-во ЕТ „Камелия“-Методи Димитров 140.00   От 10 часа на 03.11.2022…

  Резултати от последния проведен конкурс   11

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-64/19.10.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 42 броя павилиони за търговия и услуги и 3 бр. складови помещения и 4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“

  Резултати от последния проведен конкурс   28

ОБЯВЛЕНИЕ  На основание заповед № РД-08-65/19.10.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ ПОД НАЕМ НА 20 /ДВАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“, “ЛЮЛИН III М.Р., “ЛЮЛИН IV М.Р.”, ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“ И ПАЗАР „ЛОЗЕНЕЦ“

  Резултати от последния проведен конкурс   42

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-63/19.10.2022 г.    ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА 34 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IV м.р.

  Резултати от последния проведен конкурс   32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-49/18.07.2022 г.     ОБЯВЛЕНИЕ              До крайния срок 13.07.2022 г. не са закупени книжа за участие в Конкурс №4 за отдаване на под наем на маси  находящи се на пазар „Красна поляна” и пазар “Люлин IV м.р. На основание чл 7.3.11. от конкурсната документация /няма постъпили документи в определения срок/ конкурсът е прекратен.       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

  Резултати от последния проведен конкурс   58
Нагоре