ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-96/20.03.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД  ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 37 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и   4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“   За пазар “Люлин” I м.р.   Павилион № 3 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 1-05/16.03.2023 I-во МДМ-03-КОМЕРС-Заложна къща ООД  825.00   Павилион № 17 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 1-01/15.03.2023…

  Резултати от последния проведен конкурс   18

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-97/20.03.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ ПОД НАЕМ НА 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“ И ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“ Пазар “Люлин”I м.р.   Терен № 1а Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 2-01/14.03.2023 I-во БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП 760.00   Пазар “Красна поляна“ Терен № 1 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 2-02/15.03.2023 I-во ЯМ-ЯМ 2022…

  Резултати от последния проведен конкурс   14

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-90/14.12.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИЯТ  НА ВТОРО МЯСТО КАНДИДАТ ЗА НАЕМАНЕ НА   ПАВИЛИОН № 6 , РАЗПОЛОЖЕН НА УЛ.“ЩРОСМАЙЕР“   Павилион № 6 Вх.№ Наименование на фирмата предложител Предложена наемна цена 0303/02.12.2022 БГ ТАБАКО 2000 ЕООД 1125.00     От 11 часа на 15.12.2022 г. до 16.00 часа на 19.12.2022 г. включително следва, да се подпише наемен договор с класирания на второ място участник.  Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН…

  Резултати от последния проведен конкурс   28
Нагоре