ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-110/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  10  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.   Пазар “Люлин”IVм.р.   Терен № 1А   Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 12-06/15.11.2019 I-во РУБИН 2001 ЕООД 3451.00   Терен № 38А Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 12-01/11.11.2019 I-во ЕТ ЧЕРНЯЛКА-ИКО-Илия Илиев 195.00   Терен № 41А   Вх.№…

  Резултати от последния проведен конкурс   52

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-109/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД     ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  5 БР.  ПАВИЛИОНИ , РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.   Пазар “Люлин” IV м.р.   Павилион № 21   Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 11-01/11.11.2019 I-во ЕТ МАРСИМ – Марияна Андонова 300.00   Павилион № 22   Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 11-02/11.11.2019 I-во САНАИН 2 ЕООД…

  Резултати от последния проведен конкурс   46

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-108/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД    ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  6 БР.  ПАВИЛИОНИ , СОБСТВЕНОСТ НА „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УЛ. „ЩРОСМАЙЕР, ОБЩИНА „ИЛИНДЕН“   Павилион № 1   1-во място: „ДЦБ – Груп“ ЕООД с комплексна оценка 79,94 точки   Павилион № 2   1-во място: „Фиона 2016“ ЕООД с комплексна оценка 95,80 точки.     Павилион № 3   1-во място: „Еуженио Коломбо“…

  Резултати от последния проведен конкурс   72

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-104/13.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ МАСИ  НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА СЛЕД ПОВТОРНОТО ОБЯВЯВАНЕ В РАМКИТЕ НА КОНКУРС №7/2019  

  Резултати от последния проведен конкурс   62

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-101/04.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  9  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р. т 10 часа на 05.11.2019 г. до 16.30 часа на 08.11.2019 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.  Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ГАЛИНА БЕЖАНСКА  

  Резултати от последния проведен конкурс   69

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-100/04.11.2019г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  58  ПАВИЛИОНИ , 1 СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ И 3 БРОЯ ТОАЛЕТНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р. От 10 часа на 05.11.2019 г. до 16.30 часа на 08.011.2019 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.  Договорите ще се сключват в офиса на бул.…

  Резултати от последния проведен конкурс   64
Нагоре