ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-59/14.10.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА   Класираните на първо място кандидати за наемане на 34 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна” и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”   Пазар „Красна поляна   Маса № 1 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0210/11.10.2021 I-во ИВО КИРИЛОВ-59 ЕООД   391.99   Маса № 4 Вх.№ Класиране място Наименование на…

  Резултати от последния проведен конкурс   37

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-58/14.10.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 54 броя павилиони за търговия и услуги, 2 броя складови помещения и 4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р.  и пазар “Красна поляна”.   За пазар “Люлин” Iм.р.   Павилион № 2 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0321/11.10.2021 I-во САМЪР ТИЙМ  ЕООД…

  Резултати от последния проведен конкурс   33

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-57/14.10.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  9  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р. и “ЛЮЛИН” IVм.р.   Пазар “Люлин”IVм.р.   Терен № 38а   Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0403/29.09.2021 I-во ЧЕРНЯЛКА-ИКО-2 ЕООД 130.00     Терен № 38б   Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0402/29.09.2021 I-во ЕТ ИЛИНА – Цветанка Арнаудова 212.00…

  Резултати от последния проведен конкурс   38

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-78/25.11.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  15  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р. и “ЛЮЛИН” IVм.р. В прикачения файл може да видите Обявлението.    

  Резултати от последния проведен конкурс   269

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-77/25.11.2020г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА 53 броя павилиони за търговия и услуги и  3 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р.  и пазар “Красна поляна”.   В прикачения файл може да видите Обявлението.    

  Резултати от последния проведен конкурс   267

ОБЯВЛЕНИЕ на основание заповед №РД-08-76/25.11.2020г. ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 33 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна” и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”   В прикачения файл може да видите Обявлението.    

  Резултати от последния проведен конкурс   266
Нагоре