.  Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД  .

  Процедури - архив   1500

.   Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД .

  Процедури - архив   1506

.   Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД .

  Процедури - архив   1490

Нагоре