Любомир Димитров

Любомир Димитров

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-49/18.07.2022 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         До крайния срок 13.07.2022 г. не са закупени книжа за участие в Конкурс №4 за отдаване на под наем на маси  находящи се на пазар „Красна поляна” и пазар “Люлин IV м.р.

На основание чл 7.3.11. от конкурсната документация /няма постъпили документи в определения срок/ конкурсът е прекратен.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-49/18.07.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на 31 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и   4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“

 

За пазар “Люлин” I м.р.

 

Павилион № 6

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0504/13.07.2022

I-во

ГАБРИЕРА И ЦВЕТЕЛИНА ЕООД

 

50.00

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0503/08.07.2022

I-во

СЪРКЪР ТУЛС ЕООД

260.00

 

Павилион № 1Б

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0502/08.07.2022

I-во

АиМ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕООД

120.00

 

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Основна част/

 

Павилион № 24

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0501/08.07.2022

I-во

САЛАТИ И ПЕКАТИ ЕООД

200.00

 

От 10 часа на 19.07.2022 г. до 16.00 часа на 21.07.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-49/18.07.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

                                                  ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на 31 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и   4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“

 

За пазар “Люлин” I м.р.

 

Павилион № 6

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0504/13.07.2022

I-во

ГАБРИЕРА И ЦВЕТЕЛИНА ЕООД

 

50.00

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0503/08.07.2022

I-во

СЪРКЪР ТУЛС ЕООД

260.00

 

Павилион № 1Б

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0502/08.07.2022

I-во

АиМ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕООД

120.00

 

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Основна част/

 

Павилион № 24

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0501/08.07.2022

I-во

САЛАТИ И ПЕКАТИ ЕООД

200.00

 

От 10 часа на 19.07.2022 г. до 16.00 часа на 21.07.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-50/18.07.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

ПОД НАЕМ НА 20 /ДВАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“, ПАЗАР“ЛЮЛИН IV М.Р.”

И ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“

Пазар “Люлин” Iм.р.

 

Терен № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0608/13.07.2022

I-во

ФАБЮЛЕЙН ЕООД

155.00

 

 

Пазар “Люлин”IVм.р.

 

Терен № 1Б

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0609/13.07.2022

I-во

РОБСИМ ЕООД

2057.00

 

Терен № 1В

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0610/13.07.2022

I-во

РОБСИМ ЕООД

2078.00

 

 

 

 

Терен № 26А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0602/08.07.2022

I-во

САМИЕМ ЕООД

280.00

 

 

 

 

 

 

Терен № 35А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0601/08.07.2022

I-во

САМИЕМ ЕООД

300.00

 

 

Пазар “Красна поляна“

 

Терен № 2

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0604/13.07.2022

I-во

ТИТИ и КО ЕООД

295.00

 

Терен № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0604/13.07.2022

I-во

ТИТИ и КО ЕООД

295.00

 

Терен №17

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0605/13.07.2022

I-во

ЮЛИ 84 МИНЦ 3  ЕООД

100.00

 

 

 

 

 

 

Терен № 22

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0606/13.07.2022

I-во

БИ КРЕК ЕООД

210.00

 

Терен № 30

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0607/13.07.2022

I-во

ФАБЮЛЕЙН ЕООД

253.00

 

 

 

От 10 часа на 19.07.2022 г. до 16.00 часа на 21.07.2022 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-50/18.07.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

ПОД НАЕМ НА 20 /ДВАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“, ПАЗАР“ЛЮЛИН IV М.Р.”

И ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“

Пазар “Люлин” Iм.р.

 

Терен № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0608/13.07.2022

I-во

ФАБЮЛЕЙН ЕООД

155.00

 

 

Пазар “Люлин”IVм.р.

 

Терен № 1Б

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0609/13.07.2022

I-во

РОБСИМ ЕООД

2057.00

 

Терен № 1В

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0610/13.07.2022

I-во

РОБСИМ ЕООД

2078.00

 

 

 

 

Терен № 26А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0602/08.07.2022

I-во

САМИЕМ ЕООД

280.00

 

 

 

 

 

 

Терен № 35А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0601/08.07.2022

I-во

САМИЕМ ЕООД

300.00

 

 

Пазар “Красна поляна“

 

Терен № 2

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0604/13.07.2022

I-во

ТИТИ и КО ЕООД

295.00

 

Терен № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0604/13.07.2022

I-во

ТИТИ и КО ЕООД

295.00

 

Терен №17

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0605/13.07.2022

I-во

ЮЛИ 84 МИНЦ 3  ЕООД

100.00

 

 

 

 

 

 

Терен № 22

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0606/13.07.2022

I-во

БИ КРЕК ЕООД

210.00

 

Терен № 30

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0607/13.07.2022

I-во

ФАБЮЛЕЙН ЕООД

253.00

 

 

 

От 10 часа на 19.07.2022 г. до 16.00 часа на 21.07.2022 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-45/15.06.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 06/2022г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ и Универсален общински пазар „Красна поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 29.06.2022г. до 13.07.2022 г. включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“

За повече информация - г-жа Катя Костова – инспектор на пазарна площадка „Красна поляна”, мобилен тел. 0886 103 859 и г-н Емил Василев – старши инспектор на пазарите в ж.к. „Люлин“, мобилен тел. 0888 932 329

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 28.06.2022 г. до 13.07.2022 г. включително.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-44/15.06.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 05/2022г. за отдаване под наем на павилиони, складови помещения и тоалетни , находящи се на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин IIIм.р, Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ и “Универсален общински пазар „Красна поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г,  Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.

Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 29.06.2022г. до 13.07.2022 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация - г-жа Катя Костова – инспектор на пазарна площадка  „Красна поляна”, мобилен тел. 0886 103 859 и  г-н Емил Василев – старши инспектор на пазарите в ж.к. „Люлин“, мобилен тел.  0888 932 329

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 29.06.2022г. до 13.07.2022 г. включително. 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-43/15.06.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 04/2022г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 29.06.2022г. до 13.07.2022 г. включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация - г-жа Катя Костова – инспектор на пазарна площадка „Красна поляна”, мобилен тел. 0886 103 859 и г-н Емил Василев – старши инспектор на пазарите в ж.к. „Люлин“, мобилен тел. 0888 932 329

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 27.06.2022 г. до 13.07.2022 г. включително.

Съгласно Решение № 44 на СОС, "Пазари Запад" ЕАД стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец".

Дружеството е предприело нужните действия по реконструкция на пазарната площадка и облагородяване на пространството .

Визията на реновирания пазар е одобрена от Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика и Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация към Столичен общински съвет. 

В момента се изготвят необходимите проекти и се извършват съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи.

Съгласно Решение № 44 на СОС, "Пазари Запад" ЕАД стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец".

Дружеството е предприело нужните действия по реконструкция на пазарната площадка и облагородяване на пространството .

Визията на реновирания пазар е одобрена от Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика и Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация към Столичен общински съвет. 

В момента се изготвят необходимите проекти и се извършват съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи.

 

Съгласно заповед СОА22-РД09-794/20.04.2022г. "Пазари Запад" ЕАД стопанисва разкрития временен пазар в район „Лозенец“,

бул. „Черни връх“  пред РУМ „Лозенец“.

Всички търговци на плодове и зеленчуци са добре  дошли на новата пазарна площадка.

Все още има свободни маси за сергийна търговия на атрактивни цени.


За повече информация на тел. 02/ 49 49 888 и 0888 75 97 17

 

Pazari Zapad Lozenec 2

 

Pazari Zapad Lozenec 4

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-28/20.04.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо, второ и трето място участници

в Конкурс 02-НТД/2022 за наемане на 2 броя обекти –паркинги, стопанисвани от „Пазари Запад“ ЕАД

 

ПАРКИНГ „РОСИЦА

 

  Класиране

място

Наименование

на фирмата предложител

Предложена наемна цена

Префе-

ренция %

Брой точки

I-во

„БОДИГАРД  БЪЛГАРИЯ“ ООД

1650.00

НЕ

1650.00

II-ро

„РЕД РЕЙ“ ЕООД

1601.99

НЕ

1601.99

III-то

„УОШМОБАЙЛ“  ООД

1520.00

НЕ

1520.00

 

 

ПАРКИНГ „ЗЛАТЕН РОГ“

 

Класиране

място

Наименование

на фирмата предложител

Предложена наемна цена

Префе-

ренция %

Брой точки

I-во

„АРКИН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

1530.00

НЕ

1530.00

II-ро

„СИМОНИТА 2010“ ЕООД 

1261.00

НЕ

1261.00

III-то

„ПАРК КИДС“ ООД

889.00

НЕ

889.00

 

 

 

 

От 10 часа на 26.04.2022 г. до 16.00 часа на 28.04.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори с класираните на първо място кандидати, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-28/20.04.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо, второ и трето място участници

в Конкурс 02-НТД/2022 за наемане на 2 броя обекти –паркинги, стопанисвани от „Пазари Запад“ ЕАД

 

ПАРКИНГ „РОСИЦА

 

  Класиране

място

Наименование

на фирмата предложител

Предложена наемна цена

Префе-

ренция %

Брой точки

I-во

„БОДИГАРД  БЪЛГАРИЯ“ ООД

1650.00

НЕ

1650.00

II-ро

„РЕД РЕЙ“ ЕООД

1601.99

НЕ

1601.99

III-то

„УОШМОБАЙЛ“  ООД

1520.00

НЕ

1520.00

 

 

ПАРКИНГ „ЗЛАТЕН РОГ“

 

Класиране

място

Наименование

на фирмата предложител

Предложена наемна цена

Префе-

ренция %

Брой точки

I-во

„АРКИН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

1530.00

НЕ

1530.00

II-ро

„СИМОНИТА 2010“ ЕООД 

1261.00

НЕ

1261.00

III-то

„ПАРК КИДС“ ООД

889.00

НЕ

889.00

 

 

От 10 часа на 26.04.2022 г. до 16.00 часа на 28.04.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори с класираните на първо място кандидати, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със заповед № РД-08-21/28.02.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №02-НТД/2022г. за отдаване под наем на 2 /два/ обекта-паркинги.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение №77 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 77 от 23.02.2022 г.

Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 06.04.2022г. до 19.04.2022 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София 1408, бул.“ Петко Каравелов“ №5, ет.2

За повече информация на тел. 0888 759 717 - Борисов.

 Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 06.04.2022 г. до 19.04.2022 г.  включително.

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ-ПАРКИНГИ И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА

 

ПАРКИНГ „РОСИЦА”, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ВАРДАР”,СРЕЩУ БЛ.35 – Р-Н „КРАСНА ПОЛЯНА“:

 

Площ кв.м. 

Начална наемна цена

в лева без ДДС

Предназначение

Изградени комуникации

 

1397.00

 

800.00

 

Паркинг

Ел. захранване /партидата не е собственост на „Пазари Запад” ЕАД/

 

ПАРКИНГ „ЗЛАТЕН РОГ”, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ,МЕЖДУ БУЛ. „ВЪЗКРЕСЕНИЕ” И УЛ. „КУБАН“– Р-Н „КРАСНА ПОЛЯНА“ 

 

Площ кв.м. 

Начална наемна

цена в лева без ДДС

Предназначение

Изградени комуникации

 

1416.00

 

850.00

 

Паркинг

Ел. захранване /партидата не е собственост на „Пазари Запад” ЕАД/

 

          

 

Страница 1 от 19
Нагоре