Любомир Димитров

Любомир Димитров

Втори етап от реконструкцията на пазар „Щросмайер“, р-н „Илинден“

Започналата реконструкция на пазар „Щросмайер“, стопанисван от „Пазари Запад“ ЕАД е вече във втори етап. Строително-ремонтните дейности започнали в края на месец Юли вървят по график и вече са демонтирани и премахнати съществуващите стари павилиони. Изпълниятелят на обществената поръчка изгражда нова ВиК и електро инсталации и подготвя обектът за поставяне на нови 5 броя преместваеми павилиони.

 

67436044 2353717384850359 5747925874351538176 n

67394658 562390457627049 1604345339333050368 n

67504220 363956267615490 8638646736681697280 n

 

ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МАСИ

ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА

Незаетите маси на пазар „Красна поляна“,  обект на Конкурс №4/2019 са

с номера:

Зеленчуков сектор –

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32А,33А34А,35А

       Промишлен сектор 

33,34,35,36,37,38,40,41

Оглед на масите предмет на повторното обявяване се извършва всеки  ден от 09:30 до 15:30 часа  от 26.06.2019 г. до 27.06.2019г.

Офертите се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 26.06.2019 г. до 27.06.2019г.от участника или негов законно упълномощен представител.

Отварянето и разглеждането на офертите ще се проведена 28.06.2019г.от 10:00часа в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, с адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5.

Право на участие

Всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в конкурс №4/2019.

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

Необходими документи

Оферта /предложен месечен наем без ДДС/ по образец – /Образец № 5/ от конкурсната документация.

 

Съгласно Решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018г. 

започна първи етап от реконструкцията на пазар "Щросмайер", р-н Илинден.

 

20190616 120650

20190616 120718

20190616 121018

20190616 121102

20190623 114350

64314095 442986052959669 7144957407209193472 n

65561331 345085576418312 1677631976917434368 n

 

 

 

 

 

 

На 1.07.2019г. „Пазари Запад” ЕАД, в изпълнене на Решешение № 560 от 26.07.2018г. на Столичен общински съвет, започва основна реконструкция на пазар ”Щросмайер”.

Пректът предвижда разрушаване и премахване на съществуващи павилиони, изграждане на нови ВиК и електро инсталации, както и доставка и монтаж на 5 броя нови преместваеми обекти.

Проектът предвижда цялостно облагородяване на  пространство на пазара с нови тревни площи и  тротоарна настилка.

Стойността на инвестицията е 217 000 лв. без ДДС.

Изпълнител на обществената поръчка е класирания на първо място участник „Коломан Инвест“ ЕООД.

list1

list 2

list 3

list 4

list 5

 

Съгласно Решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018г.

започна първи етап от реконструкцията на пазар "Щросмайер", р-н Илинден.

 

20190616 120650

20190616 120718

20190616 121018

20190616 121102

logo pazari zapad

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-63/19.06.2019г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  51 ПАВИЛИОНИ, 1 СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ И 3 БРОЯ ТОАЛЕТНИ,

РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р

ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

  • За пазар “Люлин”IIIм.р.

 

Павилион №1Б

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

05-02/10.06.2019

I-во

А И М-МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕООД

180.00

 

Павилион № 3

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

05-01/10.06.2019

I-во

СЪРКЪЛ ТУЛС ЕООД

390.00

 

 

Павилион № 4

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

025-04/14.06.2019

I-во

ЛБ ФЪРНИЧЪР ЕООД

131.00

 

  • За пазар “Красна поляна“

 

Склад №1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

05-03/14.06.2019

I-во

КРИСИ РАЙ ДАН ЕООД

80.00

За павилионите на пазар „Люлин“ I м.р. - няма кандидати.

За павилиони с номера 1Ж, 1З, 1И, 7  и тоалетна на пазар “Люлин”IIIм.р.- няма кандидати.

За павилионитена пазар “Люлин”IVм.р. /основна част/- няма кандидати.

За павилионитена пазар “Люлин”IVм.р./разширение/- няма кандидати.

За павилион с номер 7 и тоалетна на пазар“Красна поляна” - няма кандидати.

 - няма кандидати.

От 10часа на 20.06.2019г. до 16.30 часа на 24.06.2019г. включителноследва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 Logo Pazari Zapad

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-64/19.06.2019г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  7  БРОЯ ТЕРЕНИРАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”,

ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р,.ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

  • За пазар “Карасна поляна”

 

             Терен № 22

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

06-03/12.06.2019

I-во

БИ КРЕК ЕООД

210.00

 

 

  • За пазар “Люлин”IIIм.р.

 

             Терен № 1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

06-04/12.06.2019

I-во

ИН-80 ЕООД

666.00

 

 

  • За пазар “Люлин”IVм.р.

 

            Терен № 26А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

06-01/04.06.2019

I-во

САМИЕМ ЕООД

420.00

 

 

 

 

            Терен № 35А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

06-02/04.06.2019

I-во

САМИЕМ ЕООД

450.00

 

Комисията не допусна до класиранеЛБ ФЪРНИЧЪР ЕООД/вх.№06-05/14.06.2019/  на основание т.6.8.4 във връзка с т.5.10 от конкурсната документация - кандидатът неправилно е попълнил образец №5, като е посочил начална наемна цена с включен ДДС.

 

 

За терен № 23 на пазар „Красна поляна“ - няма кандидати.

За терен № 4 на пазар Люлин м.р.“ - няма кандидати

От 10часа на 20.06.2019 г. до 16.30 часа на 24.06.2019 г. Включително,следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

logo pazari zapad

 

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

 

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-62/19.06.2019г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 37 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

 

  • УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

 

Маса № 3

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-03/14.06.2019

I-во

ЕТ-ЕМО-97

266.00

 

 

Маса № 20

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-06/14.06.2019

I-во

СТОЙНОВ ТРЕЙД ЕООД

120.00

 

 

Маса № 21

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-02/12.06.2019

I-во

СТОЕВ 09 ЕООД

122.00

04-07/14.062019

II-ро

СТОЙНОВ ТРЕЙД ЕООД

120.00

 

 

Маса № 23

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-04/14.06.2019

I-во

ЕТ-ЕМО-97

266.00

 

 

Маса № 32

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-01/12.06.2019

I-во

НИКО СТАР 84 ЕООД

52.00

 

 

Маса № 42

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-05/14.06.2019

I-во

ЕТ-ДИТА-Димитринка Танева

50.00

 

 

 

За маси с номера 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33а, 34а, 35а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 на пазар “Красна поляна” няма кандидати.

За  масите на пазар “Люлин” IVм.р.няма кандидати.

 

От 10часа на 20.06.2019 г. до 16.30 часа на 24.06.2019 г. включителноследва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

След изтичане на срока за подписване на договори със спечелилите кандидати, ще бъде извършено повторно обявяване на незаетите маси на дата 25.06.2019 г.

Право на участие имат всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в съответния конкурс

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-53/14.05.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 6/2019г. за отдаване поднаем на терени, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ левабез ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 31.05.2019г. до 14.06.2019г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 31.05.2019г. до 14.05.2019г.включително. 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-52/14.05.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 5/2019г. за отдаване поднаем на павилиони, складови помещения и тоалетни , находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ левабез ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 31.05.2019г. до 14.06.2019г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 31.05.2019г. до 14.05.2019г.включително.

Страница 6 от 17
Нагоре