Любомир Димитров

Любомир Димитров

Със Заповед № РД-08-93 / 13.01.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 1 / 2017г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни находящи се 

на Универсален общински пазар "Люлин I м.р." и Универсален общински пазар "Люлин III м.р."

 

Съобщение

"Пазари Запад " ЕАД, гр. София

          Обявява търг с явно наддаване за продажба на материален актив  - моторно превозно средство модел ДЕУ ЛАНОС, дата на първа регистрация 10.10.2000 година.

          Време и начин на оглед на материалния актив може да бъде извършен всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. от 19.01.2017г. до 02.02.2017г., след предварителна заявка на тел. 0888 932 329. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие може да бъде извършено всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. от 19.01.2017г. до 02.02.2017г. в офисите на дружеството на адреси: ж.к. Люлин III м.р. ул. Петър Бонев №4 и ж.к. Иван Вазов бул. Петко Каравелов №5, ет.2.

            Дата на провеждане на първоначалния търг – 03.02.2017г.

          тел. за информация 0888 932 329 - г-н Василев

          http://www.pazari-zapad.com

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-59/01.11.2016г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

 

Резултати от КОНКУРС № 4/ 2016г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 36 бр. ПАВИЛИОНИ, 3бр. ТОАЛЕТНИ, 

находящи се на пазар “Красна поляна”, Универсален общински пазар “Люлин IIIм.р.”

и Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-58/01.11.2016г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

 

Резултати от КОНКУРС № 5/ 2016г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 23 бр. ТЕРЕНИ, находящи се 

на Универсален общински пазар “Люлин IIIм.р.”

и Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”.

Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД

 .

.

 

Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД

.

.

 

Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД

.

Пазари “Запад” ЕАД завърши изграждането на видеонаблюдение на площадките в ж.к.“Люлин” IV м.р., ж.к. Красна поляна” и пл.”Славейков”. До няколко дни камери ще бъдат поставени и на пазарите в   ж.к.“Люлин” III м.р. и ул. “Граф Игнатиев. Всички камери са свързани с видеонаблюдението на СДВР. Със съдействието на полицаите от 03РУ на СДВР вече бяха заловени първите нарушители на пазар “Красна поляна”.

Пазари “ЗАПАД ЕАД” отдава терени за временни коледни базари на пазарните
 
площадки в ж.к “Люлин” IVм.р. , ж.к. “Красна поляна” и площад “Славейков”.
 
За повече информация, желаещите да наемат терени, да се обърнат към
 
ръководителите на съответните пазари.

КОНКУРС № 5/ 2016г.

Със Заповед № РД-08-58/01.11.2016г.„ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 5/ 2016г. за отдаване под наем на терени на пазар “Люлин IVм.р." и "Люлин III м.р."

Страница 15 от 17
Нагоре