Любомир Димитров

Любомир Димитров

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-145 / 21.03.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 5 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 13 бр. ПАВИЛИОНИ и тоалетна на Универсален общински пазар “Красна поляна”,

Универсален общински пазар “Люлин мк.р.” и Универсален общински пазар “Люлин IV мк.р.”

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-144 / 21.03.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 4 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 7 бр. ТЕРЕНИ на Универсален общински пазар “Красна поляна”,

Универсален общински пазар “Люлин мк.р.”, Универсален общински пазар “Люлин III мк.р.”

и Универсален общински пазар “Люлин IV мк.р.”

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-143 / 21.03.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 3 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане нa 41 бр. МАСИ на Универсален общински пазар “Красна поляна

КОНКУРС № 5 / 2017г.

Със Заповед № РД-08-132 / 22.02.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 5 / 2017г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетна находящи се

на Универсален общински пазар "Красна поляна", Универсален общински пазар "Люлин I м.р." ,

и Универсален общински пазар "Люлин IV м.р."

КОНКУРС № 4 / 2017г.

Със Заповед № РД-08-131 / 22.02.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 4 / 2017г. за отдаване под наем на терени находящи се

на Универсален общински пазар "Красна поляна",Универсален общински пазар "Люлин I м.р." ,

Универсален общински пазар "Люлин III м.р." и Универсален общински пазар "Люлин IV м.р."

КОНКУРС № 3 / 2017г.

Със Заповед № РД-08-130 / 22.02.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 3 / 2017г. за отдаване под наем на маси находящи се

на Универсален общински пазар "Красна поляна"

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-122 / 14.02.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 2 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 6 бр. ТЕРЕНИ на Универсален общински пазар “Люлин м.р.”,

Универсален общински пазар “Люлин IIIм.р.”и Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-121 / 14.02.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 1 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 12бр. ПАВИЛИОНИ  и 2бр. ТОАЛЕТНИ на Универсален общински пазар “Люлин м.р.”,

и Универсален общински пазар “Люлин IIIм.р.”

.
 
 
Събиране на оферти с обява - текущо
 
01.02.2017 г.

2017 - 0001

Лятно, зимно почистване и поддържане чистотата/ миене/ на общински пазари, стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД

 

Информация за удължаване на първоначален срок за подаване на оферти моля изтеглете от ТУК.

 

Протокол за разглеждане и оценка на офертите моля изтеглете от ТУК.

 

.

"ПАЗАРИ ЗАПАД " ЕАД, ГР. СОФИЯ

        Удължава срока за закупуване   на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търг с явно наддаване за продажба на материален актив  - моторно превозно средство модел ДЕУ ЛАНОС, дата на първа регистрация 10.10.2000 година.

Време и начин на оглед на материалния актив може да бъде извършен всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. до 01.03.2017г., след предварителна заявка на тел.0888 932 329. Закупуване натръжнадокументация и подаване на заявления за участие може да бъде извършено всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. до 01.01.2017г.в офисите на дружеството на адреси: ж.к. ЛюлинIIIм.р. ул. Петър Бонев №4 и ж.к. Иван Вазов бул. Петко Каравелов №5, ет.2.

Дата на провеждане на първоначалния търг – 02.03.2017г. тел. за информация 0888 932 329 - г-н Василев

Страница 15 от 18
Нагоре