ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД-08-53/24.10..2016г. на Изпълнителния директор, „Пазари Запад" ЕАД

Резултатите от конкурса за класираните на първо място кандидати за наемане на 60 броя маси за сергийна търговия на площад „Славейков", 12 броя щендери на ул. „Солунска" пред градинка „Такев", 37 броя маси за сергийна търговия ул. „Граф Игнатиев", 58 броя маси за сергийна търговия на пазар „Красна поляна, 13 броя бизнес шкафа на пазар „Красна поляна"

Страница 10 от 10
Нагоре