Обявление 08-77/28.05.2018г.

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-................................2018 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

 

 

  • УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

 

 

 

Маса № 4

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-03/23.05.2018

I-во

СТОЕВ-09 ЕООД

100.00

 

 

 

 

Маса № 34

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-02/22.05.2018

I-во

НИКО СТАР-84 ЕООД

51.00

 

 

 

Маса № 39

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-01/22.05.2018

I-во

ЕТ САНДИ – Сандо Петров

52.00

 

За маси с номера 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 няма кандидати.

От 10 часа на 29.05.2018 г. до 16.30 часа на 31.05.2018 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Заповед 08-77/28.05.2018г.

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД...................../...........2018г. гр. София

На основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 1/2018г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 25.05.2018 г. на конкурсната комисия.

  1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати и недопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 29.05.2018 г. на посочените в т. 6.9.8. от конкурсните книжа места:

- на интернет страницата на дружеството

- на информационното табло на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5,ет.2

- в офиса на Универсален общински пазар “Красна поляна” - на видни места на пазарнaта площадка

  1. 3. Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 10:00 часа на 05.2018 г. до 16.30 часа на 31.05.2018 г.
  2. 4. За отказ от спечелена маса и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 01.06.2018 г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Цветелин Анев – „специалист административно обслужване“

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Изпълнителен директор

Изготвил:

А. Мицикулев....................Дата:.............2018г.

юрисконсулт

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-................................2018 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 3 БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, 1 БРОЙ ТЕРЕН, РАЗПОЛОЖЕН НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И 4 БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕН НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

  • ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

Терен № 17

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

03-06/09.05.2018

I-во

ЛЕОНТИЕВ-65 ЕООД

225.00

 

 

Терен № 22

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

03-05/08.05.2018

I-во

ГРАНД БАРБЕКЮ ЕООД

195.00

 

 

 

 

 

Терен № 30

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

03-03/08.05.2018

I-во

ЕЛВЕС ТРЕЙД ЕООД

375.00

 

 

  • ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р.

 

Терен № 1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

03-04/08.05.2018

I-во

КАР РЕНТ ИНВЕСТ ЕООД

637.50

 

  • ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

 

Терен № 38Б

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

03-02/26.04.2018

I-во

ЕТ ИЛИНА- Цветанка Арнаудова

206.00

 

От 10 часа на 14.05.2018 г. до 16.30 часа на 17.05.2018 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

Shema Kr.polyana LK

 

shema liulin 4

 

shema liulin III

 

 

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-................................2018 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 44 БРОЯ ТЕРЕНИ , И ЕДИН БРОЙ ТОАЛЕТНА,

РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”,

ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

  • За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 6

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-02/04.05.2018

I-во

АВАТАР 77 ООД

392.00

 

  • За пазар “Люлин” IVм.р.

 

Павилион № 4А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-03/04.05.2018

I-во

ДЕСМАРТ ПЛАСТИЧИНИ ЕООД

1500.00

Павилион № 20

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-01/04.05.2018

I-во

ЕТ МАРСИМ- Марияна Андонова

300.00

 

Павилион № 35-36

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-04/09.05.2018

I-во

ЕТ СОНЯ МИХАЙЛОВА

225.00

 

 

За павилиони с номера 9 и 5 на пазар “Красна поляна” - няма кандидати.

За павилиони с номера 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З, 1И, 2, 4, 5, 7, и тоалетна на пазар “Люлин” III м.р. - няма кандидати.

За павилиони с номера 5, 9, 10, 14, 15, 19, 23, 24, 28, 48А, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 11, 12.1, 13.1, 18, 37-38, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, и 32А на пазар “Люлин” IV м.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 14.05.2018 г. до 16.30 часа на 17.05.2018 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

lulin 4 razsh

 

shema liulin 4

 

shema liulin III

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-................................2018 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 32 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IV м.р.

 

 

  • УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

 

Маса № 19

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-11/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

130.00

 

 

Маса № 20

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-09/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

420.00

 

Маса № 21

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-08/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

420.00

 

Маса № 23

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-10/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

1000.00

 

 

Маса № 32

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-02/04.05.2018

I-во

ЕТ ДИТА-Димитринка Танева

71.00

 

Маса № 42

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-03/04.05.2018

I-во

ЕТ ДИТА-Димитринка Танева

75.00

 

За маси с номера 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 на пазар “Красна поляна” - няма кандидати.

За масите на пазар “Люлин” IVм.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 14.05.2018 г. до 16.30 часа на 17.05.2018 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

След изтичане на срока за подписване на договори със спечелилите кандидати, ще бъде извършено повторно обявяване на незаетите маси на дата 21.05.2018 г.

Право на участие имат всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в съответния конкурс.

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

Shema Kr.polyana LK

Страница 6 от 10
Нагоре