ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-99 /04.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 37 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ,

РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IV м.р.

 

От 10 часа на 05.11.2019 г. до 16.30 часа на 08.11.2019 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

След изтичане на срока за подписване на договори със спечелилите кандидати, ще бъде извършено повторно обявяване на незаетите маси на дата 11.11.2019 г.

Право на участие имат всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в съответния конкурс

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

logo pazari zapad

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-63/19.06.2019г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  51 ПАВИЛИОНИ, 1 СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ И 3 БРОЯ ТОАЛЕТНИ,

РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р

ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

  • За пазар “Люлин”IIIм.р.

 

Павилион №1Б

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

05-02/10.06.2019

I-во

А И М-МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕООД

180.00

 

Павилион № 3

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

05-01/10.06.2019

I-во

СЪРКЪЛ ТУЛС ЕООД

390.00

 

 

Павилион № 4

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

025-04/14.06.2019

I-во

ЛБ ФЪРНИЧЪР ЕООД

131.00

 

  • За пазар “Красна поляна“

 

Склад №1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

05-03/14.06.2019

I-во

КРИСИ РАЙ ДАН ЕООД

80.00

За павилионите на пазар „Люлин“ I м.р. - няма кандидати.

За павилиони с номера 1Ж, 1З, 1И, 7  и тоалетна на пазар “Люлин”IIIм.р.- няма кандидати.

За павилионитена пазар “Люлин”IVм.р. /основна част/- няма кандидати.

За павилионитена пазар “Люлин”IVм.р./разширение/- няма кандидати.

За павилион с номер 7 и тоалетна на пазар“Красна поляна” - няма кандидати.

 - няма кандидати.

От 10часа на 20.06.2019г. до 16.30 часа на 24.06.2019г. включителноследва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 Logo Pazari Zapad

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-64/19.06.2019г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  7  БРОЯ ТЕРЕНИРАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”,

ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р,.ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

  • За пазар “Карасна поляна”

 

             Терен № 22

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

06-03/12.06.2019

I-во

БИ КРЕК ЕООД

210.00

 

 

  • За пазар “Люлин”IIIм.р.

 

             Терен № 1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

06-04/12.06.2019

I-во

ИН-80 ЕООД

666.00

 

 

  • За пазар “Люлин”IVм.р.

 

            Терен № 26А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

06-01/04.06.2019

I-во

САМИЕМ ЕООД

420.00

 

 

 

 

            Терен № 35А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

06-02/04.06.2019

I-во

САМИЕМ ЕООД

450.00

 

Комисията не допусна до класиранеЛБ ФЪРНИЧЪР ЕООД/вх.№06-05/14.06.2019/  на основание т.6.8.4 във връзка с т.5.10 от конкурсната документация - кандидатът неправилно е попълнил образец №5, като е посочил начална наемна цена с включен ДДС.

 

 

За терен № 23 на пазар „Красна поляна“ - няма кандидати.

За терен № 4 на пазар Люлин м.р.“ - няма кандидати

От 10часа на 20.06.2019 г. до 16.30 часа на 24.06.2019 г. Включително,следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

logo pazari zapad

 

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

 

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-62/19.06.2019г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 37 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

 

  • УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

 

Маса № 3

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-03/14.06.2019

I-во

ЕТ-ЕМО-97

266.00

 

 

Маса № 20

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-06/14.06.2019

I-во

СТОЙНОВ ТРЕЙД ЕООД

120.00

 

 

Маса № 21

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-02/12.06.2019

I-во

СТОЕВ 09 ЕООД

122.00

04-07/14.062019

II-ро

СТОЙНОВ ТРЕЙД ЕООД

120.00

 

 

Маса № 23

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-04/14.06.2019

I-во

ЕТ-ЕМО-97

266.00

 

 

Маса № 32

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-01/12.06.2019

I-во

НИКО СТАР 84 ЕООД

52.00

 

 

Маса № 42

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

04-05/14.06.2019

I-во

ЕТ-ДИТА-Димитринка Танева

50.00

 

 

 

За маси с номера 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33а, 34а, 35а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 на пазар “Красна поляна” няма кандидати.

За  масите на пазар “Люлин” IVм.р.няма кандидати.

 

От 10часа на 20.06.2019 г. до 16.30 часа на 24.06.2019 г. включителноследва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

След изтичане на срока за подписване на договори със спечелилите кандидати, ще бъде извършено повторно обявяване на незаетите маси на дата 25.06.2019 г.

Право на участие имат всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в съответния конкурс

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Страница 4 от 10
Нагоре