Резултати от КОНКУРС № 1 / 2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-121 / 14.02.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 1 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 12бр. ПАВИЛИОНИ  и 2бр. ТОАЛЕТНИ на Универсален общински пазар “Люлин м.р.”,

и Универсален общински пазар “Люлин IIIм.р.”

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-59/01.11.2016г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

 

Резултати от КОНКУРС № 4/ 2016г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 36 бр. ПАВИЛИОНИ, 3бр. ТОАЛЕТНИ, 

находящи се на пазар “Красна поляна”, Универсален общински пазар “Люлин IIIм.р.”

и Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-58/01.11.2016г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

 

Резултати от КОНКУРС № 5/ 2016г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 23 бр. ТЕРЕНИ, находящи се 

на Универсален общински пазар “Люлин IIIм.р.”

и Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”.

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед № РД-08-52/24.10.2016г. на Изпълнителния директор, „Пазари Запад" ЕАД
 
Резултатите от конкурса за класираните на първо място
кандидати за наемане на 4 броя терени на
ул. „Граф Игнатиев" и на 2 броя терени на пазар „Красна поляна"


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД-08-51/24.10.2016г. на Изпълнителния директор, „Пазари Запад" ЕАД

Резултатите от конкурса за класираните на първо място кандидати за наемане на 16 броя павилиони за търговия и услуги, 1 брой тоалетна и 2 броя склад на пазар „Красна поляна"

 
Страница 10 от 11
Нагоре