Обявлението на резултатите от конкурс №6 за класираните на първо място кандидати за наемане на 10 броя терени на пазари "Люлин I м.р.", "Люлин III м.р." и "Люлин IV м.р.", 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-145 / 21.03.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 5 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 13 бр. ПАВИЛИОНИ и тоалетна на Универсален общински пазар “Красна поляна”,

Универсален общински пазар “Люлин мк.р.” и Универсален общински пазар “Люлин IV мк.р.”

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-144 / 21.03.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 4 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 7 бр. ТЕРЕНИ на Универсален общински пазар “Красна поляна”,

Универсален общински пазар “Люлин мк.р.”, Универсален общински пазар “Люлин III мк.р.”

и Универсален общински пазар “Люлин IV мк.р.”

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-143 / 21.03.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 3 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане нa 41 бр. МАСИ на Универсален общински пазар “Красна поляна

Резултати от КОНКУРС № 2 / 2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-122 / 14.02.2017г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

Резултати от КОНКУРС № 2 / 2017г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 6 бр. ТЕРЕНИ на Универсален общински пазар “Люлин м.р.”,

Универсален общински пазар “Люлин IIIм.р.”и Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”

Страница 9 от 11
Нагоре