ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-109/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

  ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  5 БР.  ПАВИЛИОНИ , РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

Пазар “Люлин” IV м.р.

 

Павилион № 21

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-01/11.11.2019

I-во

ЕТ МАРСИМ – Марияна Андонова

300.00

 

Павилион № 22

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-02/11.11.2019

I-во

САНАИН 2 ЕООД

330.00

 

Павилион № 26

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-04/15.11.2019

I-во

ЕТ РИМЕКС – Мария Йосифова

370.00

 „Павилион № 46А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-05/15.11.2019

I-во

НиЛ ЕООД

487.50

 

 

Пазар “Люлин” IV м.р. /разширение/

 

Павилион № 29-30

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-03/11.11.2019

I-во

ЕТ ВАСИЛКА СТОЙНЕВА РАЙКОВА

270.00

 

 

От 10 часа на 27.11.2019 г. до 16.30 часа на 02.12.2019 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-108/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

 ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  6 БР.  ПАВИЛИОНИ , СОБСТВЕНОСТ НА „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УЛ. „ЩРОСМАЙЕР, ОБЩИНА „ИЛИНДЕН“

 

Павилион № 1

 

1-во място: „ДЦБ – Груп“ ЕООД с комплексна оценка 79,94 точки

 

Павилион № 2

 

1-во място: „Фиона 2016“ ЕООД с комплексна оценка 95,80 точки.

 

 

Павилион № 3

 

1-во място: „Еуженио Коломбо“ ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки.

 

 

 „Павилион № 4

 

1-во място: ЕТ „Аро-Арам Татеосян“ с комплексна оценка 100,00 точки.

 

 

Павилион № 5        

   

1-во място: „Ди Си Табако“ ЕООД с комплексна оценка 85,00 точки.

 

Павилион № 6      

 

1-во място: „БГ Табако 2000“ ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки.

 

От 10 часа на 27.11.2019 г. до 16.30 часа на 02.12.2019 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-104/13.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ

ЗА НАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ МАСИ  НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА СЛЕД ПОВТОРНОТО ОБЯВЯВАНЕ

В РАМКИТЕ НА КОНКУРС №7/2019

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-101/04.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  9  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”,

ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

т 10 часа на 05.11.2019 г. до 16.30 часа на 08.11.2019 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-100/04.11.2019г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  58  ПАВИЛИОНИ , 1 СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ И 3 БРОЯ ТОАЛЕТНИ,

РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р

ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

От 10 часа на 05.11.2019 г. до 16.30 часа на 08.011.2019 г. включително следва,

да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

След изтичане на срока за подписване на договори със спечелилите кандидати, ще бъде извършено

повторно обявяване на незаетите маси на дата 11.11.2019 г.

Право на участие имат всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в съответния конкурс

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Страница 4 от 11
Нагоре