ОБЯВЛЕНИЕ

на основание заповед №РД-08-76/25.11.2020г.

ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане

на 33 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна”

и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”

 

В прикачения файл може да видите Обявлението.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-14/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  9  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р

 И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-13/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД"

 

 ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  56 БРОЯ  ПАВИЛИОНИ , И 3 БРОЯ ТОАЛЕТНИ,

РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р

ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-12/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 22 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IV м.р.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-110/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  10  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

Пазар “Люлин”IVм.р.

 

Терен № 1А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-06/15.11.2019

I-во

РУБИН 2001 ЕООД

3451.00

 

Терен № 38А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-01/11.11.2019

I-во

ЕТ ЧЕРНЯЛКА-ИКО-Илия Илиев

195.00

 

Терен № 41А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-03/11.11.2019

I-во

КАР ТЕЛ-С ООД

930.00

 

Терен № 41АА

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-02/11.11.2019

I-во

КАР ТЕЛ-С ООД

780.00

 

 

Терен № 43А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-09/15.11.2019

I-во

ЕТ НАДЯ-Ванко Генадиев

1350.00

 

 

Терен № 44А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-10/19.11.2019

I-во

ЗАЛОЖНА КЪЩА-АНТИКВАРИАТ-КОСОГАМА ГРУП ЕООД

1510.00

 

Терен № 45А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-05/15.11.2019

I-во

ЕТ НИКЕ-Асен Мишков

735.00

 

 

 

 

 

Терен № 47А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-07/15.11.2019

I-во

ЕТ НАДЯ-Ванко Генадиев

520.00

 

 

 

 

 

Терен № 106А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-08/15.11.2019

I-во

ЕТ НАДЯ-Ванко Генадиев

600.00

 

 

Пазар “Люлин”IVм.р. /разширение/

 

Терен № 18А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-04/15.11.2019

I-во

СИБЕРИТА ПЛЮС ЕООД

1578.00

 

 

 

 

От 10 часа на 27.11.2019 г. до 16.30 часа на 02.12.2019 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

 

 

Страница 3 от 11
Нагоре