ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-28/20.04.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо, второ и трето място участници

в Конкурс 02-НТД/2022 за наемане на 2 броя обекти –паркинги, стопанисвани от „Пазари Запад“ ЕАД

 

ПАРКИНГ „РОСИЦА

 

  Класиране

място

Наименование

на фирмата предложител

Предложена наемна цена

Префе-

ренция %

Брой точки

I-во

„БОДИГАРД  БЪЛГАРИЯ“ ООД

1650.00

НЕ

1650.00

II-ро

„РЕД РЕЙ“ ЕООД

1601.99

НЕ

1601.99

III-то

„УОШМОБАЙЛ“  ООД

1520.00

НЕ

1520.00

 

 

ПАРКИНГ „ЗЛАТЕН РОГ“

 

Класиране

място

Наименование

на фирмата предложител

Предложена наемна цена

Префе-

ренция %

Брой точки

I-во

„АРКИН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

1530.00

НЕ

1530.00

II-ро

„СИМОНИТА 2010“ ЕООД 

1261.00

НЕ

1261.00

III-то

„ПАРК КИДС“ ООД

889.00

НЕ

889.00

 

 

 

 

От 10 часа на 26.04.2022 г. до 16.00 часа на 28.04.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори с класираните на първо място кандидати, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-28/20.04.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо, второ и трето място участници

в Конкурс 02-НТД/2022 за наемане на 2 броя обекти –паркинги, стопанисвани от „Пазари Запад“ ЕАД

 

ПАРКИНГ „РОСИЦА

 

  Класиране

място

Наименование

на фирмата предложител

Предложена наемна цена

Префе-

ренция %

Брой точки

I-во

„БОДИГАРД  БЪЛГАРИЯ“ ООД

1650.00

НЕ

1650.00

II-ро

„РЕД РЕЙ“ ЕООД

1601.99

НЕ

1601.99

III-то

„УОШМОБАЙЛ“  ООД

1520.00

НЕ

1520.00

 

 

ПАРКИНГ „ЗЛАТЕН РОГ“

 

Класиране

място

Наименование

на фирмата предложител

Предложена наемна цена

Префе-

ренция %

Брой точки

I-во

„АРКИН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

1530.00

НЕ

1530.00

II-ро

„СИМОНИТА 2010“ ЕООД 

1261.00

НЕ

1261.00

III-то

„ПАРК КИДС“ ООД

889.00

НЕ

889.00

 

 

От 10 часа на 26.04.2022 г. до 16.00 часа на 28.04.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори с класираните на първо място кандидати, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-17/14.02.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-17/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане

на 30 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна” и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”

 

Пазар „Красна поляна

 

Маса № 1

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0210/11.10.2021

I-во

ФРЕШ ФРУТ 1948 ЕООД 

630.00

 

Маса № 21

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0303/10.02.2022

I-во

ФРЕШ ФРУТ 1948 ЕООД

205.00

 

За  масите  на пазар “Люлин” IVм.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 15.02.2022 г. до 16.00 часа на 18.02.2021 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-17/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане

на 30 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна” и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”

 

Пазар „Красна поляна

 

Маса № 1

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0210/11.10.2021

I-во

ФРЕШ ФРУТ 1948 ЕООД 

630.00

 

Маса № 21

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0303/10.02.2022

I-во

ФРЕШ ФРУТ 1948 ЕООД

205.00

 

За  масите  на пазар “Люлин” IVм.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 15.02.2022 г. до 16.00 часа на 18.02.2021 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-16/14.02.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-16/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  8  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ

НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р. и “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

Пазар “Люлин”IVм.р.

 

Терен № 1Е

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0202/10.02.2022

I-во

ХАОС СЕКЮРИТИ ЕООД

250.00

 

 

 

Терен № 36А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0201/10.02.2022

I-во

ЕТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

202.00

 

За терените на пазар „Люлин“ I м.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 15.02.2022 г. до 16.00 часа на 18.02.2022 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-16/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  8  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ

НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р. и “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

Пазар “Люлин”IVм.р.

 

Терен № 1Е

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0202/10.02.2022

I-во

ХАОС СЕКЮРИТИ ЕООД

250.00

 

 

 

Терен № 36А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0201/10.02.2022

I-во

ЕТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

202.00

 

За терените на пазар „Люлин“ I м.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 15.02.2022 г. до 16.00 часа на 18.02.2022 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-15/14.02.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-15/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

  ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на

30 броя павилиони за търговия и услуги и 3 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р. и пазар “Люлин” IV м.р. 

 

За пазар “Люлин” Iм.р.

 

Павилион № 20

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0103/10.02.2022

I-во

ИРЕНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА

187.00

Павилион № 25

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0107/10.02.2022

I-во

ЕЛЕНКО ПРОДЪКШЪНС  ЕООД

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 1Г

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0106/10.02.2022

I-во

 ТУТИ-ФРУТИ  ЕООД

242.00

 

Павилион № 1Е

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0105/10.02.2022

I-во

АРМОНИЯ  ЕООД

60.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Основна част/

 

Павилион № 10

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0101/10.02.2022

I-во

ДИВА ВМ 2000 ЕООД

200.00

 

Павилион № 37А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0104/10.02.2022

I-во

ЕТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

250.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Разширение/

 

Павилион № 12.1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0102/10.02.2022

I-во

БАЛ КОМЕРС 2004 ЕООД

240.00

 

От 10 часа на 15.02.2022 г. до 16.00 часа на 18.02.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-15/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

                                                  ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на

30 броя павилиони за търговия и услуги и 3 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р. и пазар “Люлин” IV м.р. 

 

За пазар “Люлин” Iм.р.

 

Павилион № 20

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0103/10.02.2022

I-во

ИРЕНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА

187.00

Павилион № 25

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0107/10.02.2022

I-во

ЕЛЕНКО ПРОДЪКШЪНС  ЕООД

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 1Г

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0106/10.02.2022

I-во

 ТУТИ-ФРУТИ  ЕООД

242.00

 

Павилион № 1Е

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0105/10.02.2022

I-во

АРМОНИЯ  ЕООД

60.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Основна част/

 

Павилион № 10

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0101/10.02.2022

I-во

ДИВА ВМ 2000 ЕООД

200.00

 

Павилион № 37А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0104/10.02.2022

I-во

ЕТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

250.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Разширение/

 

Павилион № 12.1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0102/10.02.2022

I-во

БАЛ КОМЕРС 2004 ЕООД

240.00

 

От 10 часа на 15.02.2022 г. до 16.00 часа на 18.02.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-14/14.02.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-14/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТ ЗА НАЕМАНЕ

НА  1  /ЕДИН/  ПАВИЛИОН, РАЗПОЛОЖЕН НА УЛ.“ЩРОСМАЙЕР“

 

Павилион № 2

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Предложена наемна цена в лв. без ДДС

0101-НТД/10.02.2022

I-во

„МОНДЖИБЕЛО  ЕООД

1500.00

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-14/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

                                                  ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТ ЗА НАЕМАНЕ

НА  1  /ЕДИН/  ПАВИЛИОН, РАЗПОЛОЖЕН НА УЛ.“ЩРОСМАЙЕР“

 

Павилион № 2

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Предложена наемна цена в лв. без ДДС

0101-НТД/10.02.2022

I-во

„МОНДЖИБЕЛО  ЕООД

1500.00

Страница 1 от 11
Нагоре