ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-78/25.11.2020 г.

на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  15  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ

НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р. и “ЛЮЛИН” IVм.р.

В прикачения файл може да видите Обявлението.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-77/25.11.2020г. на

Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

53 броя павилиони за търговия и услуги и  3 броя тоалетни, находящи се на пазар

“Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р.  и пазар “Красна поляна”.

 

В прикачения файл може да видите Обявлението.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание заповед №РД-08-76/25.11.2020г.

ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане

на 33 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна”

и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”

 

В прикачения файл може да видите Обявлението.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-14/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  9  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р

 И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-13/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД"

 

 ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  56 БРОЯ  ПАВИЛИОНИ , И 3 БРОЯ ТОАЛЕТНИ,

РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р

ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 
Страница 1 от 9
Нагоре