ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-98/31.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №10/2019 г.

за отдаване под наем на павилиони, собственост на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД, находящи се на  ул. „Щросмайер“, община „Илинден“,  гр. София.

Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участиев конкурса

могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 05.11.2019г. до 19.11.2019г. 

включително, в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се в гр. София, ж.к„Иван Вазов”, бул. „Петко Каравелов“ №5, ет.2.

За повече информация на тел. 02/4949888.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД,

с административен адрес гр. София, ж.к„Иван Вазов” ,бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 05.11.2019г. до 19.11.2019г.  включително.

Размерът на депозита за участие в конкурса е 200 лева и се внася в офиса на организатора на конкурса „Пазари Запад” ЕАД -

гр. София, ж.к. „Иван Вазов”, бул. „Петко Каравелов“ №5, ет.2 от 05.11.2019 г. до 19.11.2019 г. включително всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-88/01.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 9/2019г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Красна поляна“,  Универсален общински пазар „Люлин III м. р“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“  управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 15.10.2019г. до 29.10.2019г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 15.10.2019г. до 29.10.2019 г. включително. 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-87/01.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 8/2019г. за отдаване под наем на павилиони на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 15.10.2019г. до 29.10.2019 г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 15.10.2019г. до 29.10.2019 г. включително. 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-86/01.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 7/2019г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 15.10.2019г. до 29.10.2019 г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 15.10.2019г. до 29.10.2019 г. включително. 

 

ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МАСИ

ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА

Незаетите маси на пазар „Красна поляна“,  обект на Конкурс №4/2019 са

с номера:

Зеленчуков сектор –

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32А,33А34А,35А

       Промишлен сектор 

33,34,35,36,37,38,40,41

Оглед на масите предмет на повторното обявяване се извършва всеки  ден от 09:30 до 15:30 часа  от 26.06.2019 г. до 27.06.2019г.

Офертите се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 26.06.2019 г. до 27.06.2019г.от участника или негов законно упълномощен представител.

Отварянето и разглеждането на офертите ще се проведена 28.06.2019г.от 10:00часа в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, с адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5.

Право на участие

Всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в конкурс №4/2019.

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

Необходими документи

Оферта /предложен месечен наем без ДДС/ по образец – /Образец № 5/ от конкурсната документация.

Страница 4 от 11
Нагоре