КОНКУРС № 4/ 2016г.

Със Заповед № РД-08-59/01.11.2016г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД обявява 

КОНКУРС № 4/ 2016г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни,

находящи се на пазар “Красна поляна”, пазар “Люлин IIIм.р.” и пазар “Люлин IVм.р.”

КОНКУРС № 3/ 2016г.

***************************** 

 

Със Заповед № РД-08-36/16.09.2016г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 3/ 2016г. за отдаване под наем на терени

на ул. “Граф Игнатиев” и пазар “Красна поляна”

 

Свалете Обявлението от ТУК

 

*****************************

КОНКУРС № 2/ 2016г.

*****************************

 

Със Заповед № РД-08-35/16.09.2016г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 2/ 2016г.

за отдаване под наем на павилиони и един брой тоалетна и два склада,

находящи се на пазар “Красна поляна”

 

Свалете Обявлението от ТУК

 

*****************************

 

КОНКУРС № 1/ 2016г.

***************************** 

 

Със Заповед № РД-08-34/16.09.2016г. ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 1/ 2016г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия,

находящи се на пл. “Славейков”, ул. “Граф Игнатиев” и пазар “Красна поляна”,

щендери, находящи се на ул. “Солунска” и

бизнес шкафове, находящи се на пазар “Красна поляна”

 

Свалете Обявлението от ТУК

 

*****************************

 

Страница 11 от 11
Нагоре