КОНКУРС № 4 / 2017г.

Със Заповед № РД-08-131 / 22.02.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 4 / 2017г. за отдаване под наем на терени находящи се

на Универсален общински пазар "Красна поляна",Универсален общински пазар "Люлин I м.р." ,

Универсален общински пазар "Люлин III м.р." и Универсален общински пазар "Люлин IV м.р."

КОНКУРС № 3 / 2017г.

Със Заповед № РД-08-130 / 22.02.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 3 / 2017г. за отдаване под наем на маси находящи се

на Универсален общински пазар "Красна поляна"

КОНКУРС № 2/ 2017г.

Със Заповед № РД-08-94 / 13.01.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 2 / 2017г. за отдаване под наем на терени находящи се

на Универсален общински пазар "Люлин I м.р." , Универсален общински пазар "Люлин III м.р." 

и Универсален общински пазар "Люлин IV м.р."

 

КОНКУРС № 1/ 2017г.

Със Заповед № РД-08-93 / 13.01.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 1 / 2017г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни находящи се 

на Универсален общински пазар "Люлин I м.р." и Универсален общински пазар "Люлин III м.р."

 

КОНКУРС № 5/ 2016г.

Със Заповед № РД-08-58/01.11.2016г.„ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 5/ 2016г. за отдаване под наем на терени на пазар “Люлин IVм.р." и "Люлин III м.р."

Страница 10 от 11
Нагоре