"Повторното обявяване на незаетите маси за сергийна търговия наУниверсален общински пазар „Красна поляна“  (Конкурс №7 – 2017 г.)".

Конкурс №8

Със Заповед № РД-08-211 / 14.09.2017 г. "ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД 

обявява КОНКУРС №8 / 2017 г. за отдаване под наем на терени находящи се 
на Универсален общински пазар  “Красна поляна”.

Конкурс №7

Със Заповед № РД-08-211 / 14.09.2017 г. "ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД 

обявява КОНКУРС №7 / 2017 г. за отдаване под наем на маси находящи се 
на Универсален общински пазар  “Красна поляна”.

Конкурс №6

Със Заповед № РД-08-202 / 14.08.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 6 / 2017г. за отдаване под наем на терени находящи се

на Универсален общински пазар "Люлин I м.р.",

 Универсален общински пазар "Люлин III м.р.",

и Универсален общински пазар "Люлин IV м.р."

КОНКУРС № 5 / 2017г.

Със Заповед № РД-08-132 / 22.02.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 5 / 2017г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетна находящи се

на Универсален общински пазар "Красна поляна", Универсален общински пазар "Люлин I м.р." ,

и Универсален общински пазар "Люлин IV м.р."

Страница 9 от 11
Нагоре