Повторно обявление Конкурс №9

Повторно Обявление Конкурс №9

 

Заповед № РД-08-245 / 19.12.2017г. - Конкурс № 9   

На основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20

от Наредбата за пазарите  на територията на СО

и във връзка с провеждане на конкурс № 9/2017г.  

 

Обявление - Конкурс № 9

Обявление - Конкурс № 9

Заповед № РД-08-244 / 12.12.2017г. - Конкурс № 9

Заповед № РД-08-244 / 12.12.2017г. - Конкурс № 9

 

На основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите 
на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 9/2017г.
 

Конкурс № 9

Конкурс № 9

Страница 8 от 11
Нагоре