ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-01/10.01.2020г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 3/2020г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 27.01.2020г. до 10.02.2020 г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 27.01.2020г. до 10.02.2020 г. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-93/11.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 12/2019г.

за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р“

управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2,

към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет,

приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС,

изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г.,

Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.

Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой.

Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 05.11.2019г. до 19.11.2019г. 

включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД,

с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 05.11.2019г. до 19.11.2019г.  включително.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-92/18.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №11/2019 г.

за отдаване под наем на павилиони на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“

управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от

Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с

Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516

по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542

по Протокол № 45 от 29.07.2009г,  Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.

Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой.

Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа,

от 05.11.2019г. до 19.11.2019г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД,

находящ се на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация на тел. 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

 Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД,

с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа

от 05.11.2019г. до 19.11.2019г.  включително.

Размерът на гаранционната вноска за участие в конкурса е в размер на 100 /сто/ лева без ДДС,

за едно от съоръженията предмет на конкурса. Гаранцията за участие се внася в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД,

находящ се на адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-98/31.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №10/2019 г.

за отдаване под наем на павилиони, собственост на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД, находящи се на  ул. „Щросмайер“, община „Илинден“,  гр. София.

Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участиев конкурса

могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 05.11.2019г. до 19.11.2019г. 

включително, в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се в гр. София, ж.к„Иван Вазов”, бул. „Петко Каравелов“ №5, ет.2.

За повече информация на тел. 02/4949888.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД,

с административен адрес гр. София, ж.к„Иван Вазов” ,бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 05.11.2019г. до 19.11.2019г.  включително.

Размерът на депозита за участие в конкурса е 200 лева и се внася в офиса на организатора на конкурса „Пазари Запад” ЕАД -

гр. София, ж.к. „Иван Вазов”, бул. „Петко Каравелов“ №5, ет.2 от 05.11.2019 г. до 19.11.2019 г. включително всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-88/01.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 9/2019г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Красна поляна“,  Универсален общински пазар „Люлин III м. р“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“  управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 15.10.2019г. до 29.10.2019г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 15.10.2019г. до 29.10.2019 г. включително. 

Страница 5 от 13
Нагоре