„Пазари Запад“ ЕАД изпълни традицията си и почисти  пазарните площадки на дружеството.  В късните часове бяха освежени и измити основно централните софийски тържищата, които фирмата стопанисва. Акцията е продължение на започналото мащабно почистване на всички терени на общинското предприятие. Стартът беше даден миналия вторник с най – големия пазар в кв. „Красна поляна“. Традиционно миенето се извършва в късните часове на деня, за да не пречи на търговската дейност и да не нарушава комфорта на купувачите. Почистването на търговските площи е много важно за “Пазари Запад“ и показва отношение, както към търговците, така и към всичките ни клиенти. Това са…
    Начало на 3 етап от реконструкцията на Универсален общински пазар "Люлин IV мк.р." - Изграждане  на преместваеми обекти-покривни конструкции с  Решение на СОС № 11 / 26.01.2017г.        
      Започна втория етап от реконструкцията на Универсален общински пазар "Люлин IV мк.р." - асфалтиране на пазарната площадка съгласноРешение 259 / 18.05.2017г. на СОС          
Страница 12 от 19
Нагоре