Решение № 136 от 16.04.2020 година за временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти и/или наематели на имоти, собственост на или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала, както и освобождаване - изцяло от задължението за заплащане на наем от лицата, наематели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, общинска собственост, собственост или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала.     Решението може да видите в прикачения файл.…
В изпълнение на решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018 г., даващо разрешение на “Пазари Запад” ЕАД да изразходва собствени средства в размер на 217 000 лв. без ДДС, за осъществяване на реконструкция на Пазар „Щросмайер“, след успешно проведена обществена поръчка, дружеството сключи договор за изпълнение с „Коломан Инвест“ ООД. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката е в размер на 215 687.01 лв. без ДДС.Цялостната реконструкция, включваща изграждане на нови електро и ВиК инсталации, доставка и монтаж на пет нови търговски обекта и облагородяване на околното пространство бе изпълнена във фиксирания в договора срок от 85 календарни дни.  …
Страница 5 от 19
Нагоре