Във връзка с влязла в сила заповед № РА-20-30/15.07.2019г. на Главния архитект на Столична община и Определение №5868/14.05.2021г. на Върховен административен съд - Петчленен състав – II колегия, Ви уведомяваме за следното: На 13.08.2021г. от 09:00 часа, Пазари Запад ЕАД ще пристъпи към доброволно изпълнение на заповед № РА-20-30/15.07.2019г. на Главния архитект на Столична община и ще започне премахване на Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.4; Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.5 и Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.6, находящи се в ПИ с идентификатор по КК 68134.4361.489, УПИ II - за обществено обслужване и ТП, кв.7, ж.к. Люлин –…
"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД отдава терен с площ от 154 кв.м., находящ се на пазара в ж.к. Люлин I мк.р., ул. "Проф. д-р. Александър Станишев" №7. Теренът е ограден с метална ограда и е с възможност за електрификация.                
Страница 3 от 20
Нагоре