Сертификатите на производителите на биопродукция може да бъдат отнемани, ако в конвенционални стопанства, съседни на техните, се използват инсектициди и пестициди. Това е залегнало в предложение на Европейската комисия по новия регламент за биопроизводството, съобщи Марко Шлютер, изпълнителен директор на IFOAM (International Foundation for Organic Agriculture Movements). Ние сме категорично несъгласни с тези намерения, подчерта Шлютер пред десетки биопроизводители и представители на сертифициращи организации по време на тридневния биофорум в Панагюрище, организиран от Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) и IFOAM EU.  „Ние не искаме да има замърсяване в биохраните, но и не желаем да носим отговорност заради чужди грешки, ако спазваме всички правила…
Основните реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС постепенно започнаха да дават своето отражение и в хранително-вкусовата промишленост за подобряване на пазарната ориентация, адаптирането към нови пазарни възможности и по-добра международна конкурентоспособност. Основните продукти, които ЕС изнася са вино и спиртни напитки, млечни продукти, преработени продукти от месо, зехтин и тестени изделия, но най-вече зърнени храни и мляко на прах. ЕС предлага разнообразен спектър от конкурентни продукти на всички нива на веригата на селскостопанската стойност. През втората половина на 2014 г. търговията на ЕС в хранително-вкусовата промишленост обаче бе засенчена от ограниченията на вноса, наложени на някои продукти от Руската…
Страница 20 от 20
Нагоре