Начало на 3 етап от реконструкцията на Универсален общински пазар "Люлин IV мк.р." - Изграждане  на преместваеми обекти-покривни конструкции с  Решение на СОС № 11 / 26.01.2017г.        
      Започна втория етап от реконструкцията на Универсален общински пазар "Люлин IV мк.р." - асфалтиране на пазарната площадка съгласноРешение 259 / 18.05.2017г. на СОС          
    Съгласно Решение № 11 на Столичен общински съвет от 26.01.2017г. - започна първи етап от реконструкцията на Универсален общински пазар "Люлин IV мк.р."        
Страница 13 от 20
Нагоре