В момента тече и последния етап от реконструкцията на Универсален пазар "Люлин IV", а именно ремонт на част от масите за сергиина търговия.              
„Пазари Запад“ ЕАД монтираха собствена система за постоянно видеонаблюдение. За да подсигурят сигурността на търговците и клиентите са инсталирани 32 камери на всички пазарни площадки. Те са свързани с центъра за видеонаблюдение на охранителна фирма „АСО – София“, осигуяваща охраната на пазарните площадки на общинското дружество.„Пазари Запад“ ЕАД  вече разполагат и с 24-часова физическа охрана. Всичко е изградено със собствени средства на дружеството. "Амбициите на ръководството на „Пазари Запад“ ЕАД са ясни и те са свързани с подобряване на средата на територията на всички стопанисвани от дружеството пазарни площадки", заявяват от дружеството.
„Пазари Запад“ ЕАД изпълни традицията си и почисти  пазарните площадки на дружеството.  В късните часове бяха освежени и измити основно централните софийски тържищата, които фирмата стопанисва. Акцията е продължение на започналото мащабно почистване на всички терени на общинското предприятие. Стартът беше даден миналия вторник с най – големия пазар в кв. „Красна поляна“. Традиционно миенето се извършва в късните часове на деня, за да не пречи на търговската дейност и да не нарушава комфорта на купувачите. Почистването на търговските площи е много важно за “Пазари Запад“ и показва отношение, както към търговците, така и към всичките ни клиенти. Това са…
Страница 12 от 20
Нагоре