Пазари “Запад” ЕАД завърши изграждането на видеонаблюдение на площадките в ж.к.“Люлин” IV м.р., ж.к. Красна поляна” и пл.”Славейков”. До няколко дни камери ще бъдат поставени и на пазарите в   ж.к.“Люлин” III м.р. и ул. “Граф Игнатиев”. Всички камери са свързани с видеонаблюдението на СДВР. Със съдействието на полицаите от 03РУ на СДВР вече бяха заловени първите нарушители на пазар “Красна поляна”.
Пазари “ЗАПАД ЕАД” отдава терени за временни коледни базари на пазарните   площадки в ж.к “Люлин” IVм.р. , ж.к. “Красна поляна” и площад “Славейков”.   За повече информация, желаещите да наемат терени, да се обърнат към   ръководителите на съответните пазари.
СЪОБЩЕНИЕ    На 7.10 2016 г. в офиса на “ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД в гр. София, бул. "Петко Каравелов" №5,  приключи  заседанието на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за избор на изпълнител на услуга с предмет „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на общински пазари, стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД“, осъщестяваван по реда на чл. 20, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки. До крайния срок за подаване на оферти – 04.10.2016г., постъпиха оферти както следва: вх. № РД-18-212, с участник „АСО София ООД“ вх. № РД-18-215 , с участник „ПС ГАРД ЕООД “ вх. № РД-18-217,…
Страница 16 от 20
Нагоре