Втори етап от реконструкцията на пазар „Щросмайер“, р-н „Илинден“ Започналата реконструкция на пазар „Щросмайер“, стопанисван от „Пазари Запад“ ЕАД е вече във втори етап. Строително-ремонтните дейности започнали в края на месец Юли вървят по график и вече са демонтирани и премахнати съществуващите стари павилиони. Изпълниятелят на обществената поръчка изгражда нова ВиК и електро инсталации и подготвя обектът за поставяне на нови 5 броя преместваеми павилиони.  
  Съгласно Решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018г.  започна първи етап от реконструкцията на пазар "Щросмайер", р-н Илинден.        
      На 1.07.2019г. „Пазари Запад” ЕАД, в изпълнене на Решешение № 560 от 26.07.2018г. на Столичен общински съвет, започва основна реконструкция на пазар ”Щросмайер”. Пректът предвижда разрушаване и премахване на съществуващи павилиони, изграждане на нови ВиК и електро инсталации, както и доставка и монтаж на 5 броя нови преместваеми обекти. Проектът предвижда цялостно облагородяване на  пространство на пазара с нови тревни площи и  тротоарна настилка. Стойността на инвестицията е 217 000 лв. без ДДС. Изпълнител на обществената поръчка е класирания на първо място участник „Коломан Инвест“ ЕООД.
Страница 7 от 20
Нагоре