В изпълнение на решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018 г., даващо разрешение на “Пазари Запад” ЕАД да изразходва собствени средства в размер на 217 000 лв. без ДДС, за осъществяване на реконструкция на Пазар „Щросмайер“, след успешно проведена обществена поръчка, дружеството сключи договор за изпълнение с „Коломан Инвест“ ООД. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката е в размер на 215 687.01 лв. без ДДС.Цялостната реконструкция, включваща изграждане на нови електро и ВиК инсталации, доставка и монтаж на пет нови търговски обекта и облагородяване на околното пространство бе изпълнена във фиксирания в договора срок от 85 календарни дни.  …
Съгласно Решение № 560 на Столичен общински съвет от 26.07.2018г. започна трети етап от реконструкцията на пазар "Щросмайер", р-н Илинден. На обектът са поставени нови 5 броя преместваеми павилиони. Предстои цялостно облагородяване на пространство на пазара с нови тревни площи и тротоарна настилка.          
Страница 6 от 20
Нагоре