Съгласно Решение № 44 на СОС, "Пазари Запад" ЕАД стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец". Дружеството е предприело нужните действия по реконструкция на пазарната площадка и облагородяване на пространството . Визията на реновирания пазар е одобрена от Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика и Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация към Столичен общински съвет.  В момента се изготвят необходимите проекти и се извършват съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи. Съгласно Решение № 44 на СОС, "Пазари Запад" ЕАД стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец". Дружеството е предприело…
  Съгласно заповед СОА22-РД09-794/20.04.2022г. "Пазари Запад" ЕАД стопанисва разкрития временен пазар в район „Лозенец“, бул. „Черни връх“  пред РУМ „Лозенец“. Всички търговци на плодове и зеленчуци са добре  дошли на новата пазарна площадка. Все още има свободни маси за сергийна търговия на атрактивни цени. За повече информация на тел. 02/ 49 49 888 и 0888 75 97 17      

РЕШЕНИЕ No828 на СОС от 16.12.2021 година

РЕШЕНИЕ No828 на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. На основание чл.8, ал.1 Закона за общинската собственост, във вр. чл.23, ал.1, т.22 и чл.25, ал.1, т.24 от…
Страница 1 от 20
Нагоре