Събиране на оферти с обява - текущо
 
11.02.2019г.
 
2019 - 001
 

"Изграждане на преместваеми обекти – павилиони за търговия и услуги, намиращи се на  пазар "Щросмайер", ул. "Йосиф Щросмайер", гр.София.

 

 

 

Покана

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕЛИГЕНТНА ПАРКИНГ СИСТЕМА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, При проявен интерес от Ваша страна,

Ви каним в 7-дневен срок от публикуване на настоящата покана на интернет страницата

на дружеството да представите оферта за доставка и монтаж на интелигентна паркинг

1. Изготвяне на работни проекти - 1 бр.

2. Автоматична разплащателна машина - 1 бр.

3. Доставка и монтаж на паркинг терминали и бариери - Вход паркинг - 1 бр. - Изход паркинг - 1 бр. - Автоматична бариера - изход - 2 бр. - Автоматична бариера - вход - 2 бр. - Контролер бариери - 2 бр.

4. Доставка и монтаж на паркинг RFID, оборудване на офис и видеонаб людение: - Вътрешен паркинг RFID изход паркинг - 2 бр. - Офис - 1 бр. - Настройки и пуск - 1 бр. - Камера за видеонаблюдение - 2 бр. - Доставка, монтаж и настройка на NVR - 1 бр.

5. Строително - монтажни работи: - Индивидуални рамки - 4 бр. - Остров - 2 бр. - Фундамент на офис контейнер - 4м х 2,40м - 1 бр. - Антипаркинг стълбчета - 261 бр. - Паркоместа - 104 бр. - Паркоместа - инвалиди - 5 бр. - Стълб - 2 бр - Канална мрежа - 50 м - 1 бр. система със следните параметри: Пътни знаци - 1 бр.

Офертата може да представите на адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2

 

Краен срок за представяне на офертата: 16:00 ч. на 31.07.2018 г. Класирането ще се извърши по критерия - „най-ниска предложена цена“

 

С уважение, Изпълнителен директор ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Обява

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

 

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; http://pazari-zapad.bg

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ОБЩЕСТВЕНА

ТОАЛЕТНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

При проявен интерес от Ваша страна, Ви каним, в срок 7 дни от публикуване на настоящата покана

на интернет страницата на дружеството да представите оферта за доставка на автоматизирана обществена тоалетна със следните параметри:

 

                                                                       1. Две помещения за потребители

                                                                       2. Самопочистваща се тоалетна чиния

                                                                       3. Клетка от стомана с необходимата защита срещу неблагоприятни атмосферни условия.

                                                                       4. Външна облицовка в кафяв цвят и дизайн

                                                                       5. Външни рекламни пана

                                                                       6. Врати с заключване

                                                                       7. Монетен апарат

                                                                       8. Безконтактно използване на вода и сапун

                                                                       9. Без необходимост от връзка с водоизточник и мръсен канал.

 

Забележка: Поради невъзможността да се осигури мръсен канал и водоподаване.

Предимство ще имат устройства, които отговарят на условията.

Офертата може да представите на адрес:

гр. София, бул. „Петко Каравелов“ №5, ет.2

 

Краен срок за представяне на офертата - до 16:00 ч. на 13.07.2018г.

Класиранетио ще се извърши по критерия - „най ниска-предложена цена“

С уважение,

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Изпълнителен директор

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

Обява

"Покана за представяне на оферти" - текущо
18.05.2017г.
2017 - 0003
"Асфалтиране на площадка находяща се на Универсален общински пазар IV мк.р."

Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява - текущо
 
21.04.2017г.
 
2017 - 0002
 

"Изграждане на преместваеми обекти – покривни конструкции разположени върху част от територията на универсален общински пазар „Люлин IV м.р."

 Протокол от работата на комисията моля изтеглете от ТУК

Страница 1 от 2
Нагоре