Процедура за директно възлагане на обществена поръчка за невъоръжена охрана

 

******************************

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с разпоредбите на  Закона за обществените поръчки,Пазари Запад ЕАД провежда процедура за директно възлаганена обществена поръчка с покана до определени лица с предмет: „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на общински пазари стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД“.

 

***************************

Нагоре