Обявление на основание заповед № РД-08-96/20.03.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-96/20.03.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на 37 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и   4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“

 

За пазар “Люлин” I м.р.

 

Павилион № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-05/16.03.2023

I-во

МДМ-03-КОМЕРС-Заложна къща ООД 

825.00

 

Павилион № 17

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-01/15.03.2023

I-во

ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕВРОКОМЕРС-1  ЕАД 

1100.00

 

Павилион № 22

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-09/16.03.2023

I-во

ВОЛФ КЪМПАНИ СЪРВИС  ЕООД 

205.00

 

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 1а

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-06/16.03.2023

I-во

АИМ-МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕООД

180.00

Павилион № 1в

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-11/16.03.2023

I-во

ЕТ ЯНИС – Янко Янкулов

180.00

 

Павилион № 1и

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-10/16.03.2023

I-во

САЛАТИ И ПЕКАТИ ЕООД

120.00

 

Павилион № 5

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-12/16.03.2023

I-во

ФАБЮЛЕЙН  ЕООД

100.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. 

 

Павилион № 16

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-07/16.03.2023

I-во

ЕТ НАТАЛИ – Огнян Зерлиев

255.00

 

Павилион № 27

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-08/16.03.2023

I-во

Супер стар -2000- Росен Сръндачки ЕТ

170.00

За пазар “Красна поляна“

Павилион № 5-6

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-03/16.03.2023

I-во

БЕОГРАДСКА СКАРА ЕООД

1500.00

Тоалетна

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-02/16.03.2023

I-во

ЯМ ЯМ 2022 ООД

80.00

 

 

 

 

 

От 10 часа на 22.03.2023 г. до 16.00 часа на 24.03.2023 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Нагоре