Обявление на основание заповед № РД-08-97/20.03.2023 г

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-97/20.03.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

ПОД НАЕМ НА 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ

НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“

И ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“

Пазар “Люлин”I м.р.

 

Терен № 1а

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

2-01/14.03.2023

I-во

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП

760.00

 

Пазар “Красна поляна“

Терен № 1

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

2-02/15.03.2023

I-во

ЯМ-ЯМ 2022 ООД

140.00

 

 

 

От 10 часа на 22.03.2023 г. до 16.00 часа на 24.03.2023 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

 

 

 

Нагоре