Прекратяване Конкурс №4

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-49/18.07.2022 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         До крайния срок 13.07.2022 г. не са закупени книжа за участие в Конкурс №4 за отдаване на под наем на маси  находящи се на пазар „Красна поляна” и пазар “Люлин IV м.р.

На основание чл 7.3.11. от конкурсната документация /няма постъпили документи в определения срок/ конкурсът е прекратен.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре