ОБЯВЛЕНИЕ на основание заповед № РД-08-49/18.07.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-49/18.07.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на 31 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и   4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“

 

За пазар “Люлин” I м.р.

 

Павилион № 6

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0504/13.07.2022

I-во

ГАБРИЕРА И ЦВЕТЕЛИНА ЕООД

 

50.00

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0503/08.07.2022

I-во

СЪРКЪР ТУЛС ЕООД

260.00

 

Павилион № 1Б

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0502/08.07.2022

I-во

АиМ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕООД

120.00

 

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Основна част/

 

Павилион № 24

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0501/08.07.2022

I-во

САЛАТИ И ПЕКАТИ ЕООД

200.00

 

От 10 часа на 19.07.2022 г. до 16.00 часа на 21.07.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-49/18.07.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

                                                  ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на 31 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и   4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“

 

За пазар “Люлин” I м.р.

 

Павилион № 6

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0504/13.07.2022

I-во

ГАБРИЕРА И ЦВЕТЕЛИНА ЕООД

 

50.00

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0503/08.07.2022

I-во

СЪРКЪР ТУЛС ЕООД

260.00

 

Павилион № 1Б

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0502/08.07.2022

I-во

АиМ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕООД

120.00

 

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Основна част/

 

Павилион № 24

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0501/08.07.2022

I-во

САЛАТИ И ПЕКАТИ ЕООД

200.00

 

От 10 часа на 19.07.2022 г. до 16.00 часа на 21.07.2022 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Нагоре