ОБЯВЛЕНИЕ на основание заповед № РД-08-50/18.07.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-50/18.07.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

ПОД НАЕМ НА 20 /ДВАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“, ПАЗАР“ЛЮЛИН IV М.Р.”

И ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“

Пазар “Люлин” Iм.р.

 

Терен № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0608/13.07.2022

I-во

ФАБЮЛЕЙН ЕООД

155.00

 

 

Пазар “Люлин”IVм.р.

 

Терен № 1Б

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0609/13.07.2022

I-во

РОБСИМ ЕООД

2057.00

 

Терен № 1В

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0610/13.07.2022

I-во

РОБСИМ ЕООД

2078.00

 

 

 

 

Терен № 26А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0602/08.07.2022

I-во

САМИЕМ ЕООД

280.00

 

 

 

 

 

 

Терен № 35А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0601/08.07.2022

I-во

САМИЕМ ЕООД

300.00

 

 

Пазар “Красна поляна“

 

Терен № 2

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0604/13.07.2022

I-во

ТИТИ и КО ЕООД

295.00

 

Терен № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0604/13.07.2022

I-во

ТИТИ и КО ЕООД

295.00

 

Терен №17

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0605/13.07.2022

I-во

ЮЛИ 84 МИНЦ 3  ЕООД

100.00

 

 

 

 

 

 

Терен № 22

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0606/13.07.2022

I-во

БИ КРЕК ЕООД

210.00

 

Терен № 30

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0607/13.07.2022

I-во

ФАБЮЛЕЙН ЕООД

253.00

 

 

 

От 10 часа на 19.07.2022 г. до 16.00 часа на 21.07.2022 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-50/18.07.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

ПОД НАЕМ НА 20 /ДВАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“, ПАЗАР“ЛЮЛИН IV М.Р.”

И ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“

Пазар “Люлин” Iм.р.

 

Терен № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0608/13.07.2022

I-во

ФАБЮЛЕЙН ЕООД

155.00

 

 

Пазар “Люлин”IVм.р.

 

Терен № 1Б

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0609/13.07.2022

I-во

РОБСИМ ЕООД

2057.00

 

Терен № 1В

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0610/13.07.2022

I-во

РОБСИМ ЕООД

2078.00

 

 

 

 

Терен № 26А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0602/08.07.2022

I-во

САМИЕМ ЕООД

280.00

 

 

 

 

 

 

Терен № 35А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0601/08.07.2022

I-во

САМИЕМ ЕООД

300.00

 

 

Пазар “Красна поляна“

 

Терен № 2

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0604/13.07.2022

I-во

ТИТИ и КО ЕООД

295.00

 

Терен № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0604/13.07.2022

I-во

ТИТИ и КО ЕООД

295.00

 

Терен №17

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0605/13.07.2022

I-во

ЮЛИ 84 МИНЦ 3  ЕООД

100.00

 

 

 

 

 

 

Терен № 22

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0606/13.07.2022

I-во

БИ КРЕК ЕООД

210.00

 

Терен № 30

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0607/13.07.2022

I-во

ФАБЮЛЕЙН ЕООД

253.00

 

 

 

От 10 часа на 19.07.2022 г. до 16.00 часа на 21.07.2022 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Нагоре