"Пазари Запад" ЕАД ще стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец"

Съгласно Решение № 44 на СОС, "Пазари Запад" ЕАД стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец".

Дружеството е предприело нужните действия по реконструкция на пазарната площадка и облагородяване на пространството .

Визията на реновирания пазар е одобрена от Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика и Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация към Столичен общински съвет. 

В момента се изготвят необходимите проекти и се извършват съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи.

Съгласно Решение № 44 на СОС, "Пазари Запад" ЕАД стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец".

Дружеството е предприело нужните действия по реконструкция на пазарната площадка и облагородяване на пространството .

Визията на реновирания пазар е одобрена от Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика и Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация към Столичен общински съвет. 

В момента се изготвят необходимите проекти и се извършват съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи.

Нагоре