ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-14/14.02.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-14/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТ ЗА НАЕМАНЕ

НА  1  /ЕДИН/  ПАВИЛИОН, РАЗПОЛОЖЕН НА УЛ.“ЩРОСМАЙЕР“

 

Павилион № 2

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Предложена наемна цена в лв. без ДДС

0101-НТД/10.02.2022

I-во

„МОНДЖИБЕЛО  ЕООД

1500.00

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-14/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

                                                  ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТ ЗА НАЕМАНЕ

НА  1  /ЕДИН/  ПАВИЛИОН, РАЗПОЛОЖЕН НА УЛ.“ЩРОСМАЙЕР“

 

Павилион № 2

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Предложена наемна цена в лв. без ДДС

0101-НТД/10.02.2022

I-во

„МОНДЖИБЕЛО  ЕООД

1500.00

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре