ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-59/14.10.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-59/14.10.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

 

Класираните на първо място кандидати за наемане

на 34 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна” и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”

 

Пазар „Красна поляна

 

Маса № 1

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0210/11.10.2021

I-во

ИВО КИРИЛОВ-59 ЕООД

 

391.99

 

Маса № 4

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0204/11.10.2021

I-во

ЕТ КАМЕЛИЯ-Методи Димитров

133.50

 

Маса № 18

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0203/11.10.20201

I-во

ЕТ КАМЕЛИЯ-Методи Димитров

135.40

Маса № 20

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0206/11.10.2021

I-во

АКАУНТ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ-А.М.С. ЕООД

165.00

 

Маса № 21

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-09/11.10.2021

I-во

ИВО КИРИЛОВ-59 ЕООД

201 .99

 

Маса № 22

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0202/11.10.2021

I-во

ЕТ „ДЖИЛИЕС“ – Д. Ганева

120.00

 

Маса № 32

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0201/11.10.2021

I-во

НИКО СТАР-84 ЕООД

51.00

Маса № 42

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0211/11.10.2021

I-во

ЕТ „ДИТА“ –Димитринка Танева

50.00

 

Комисията установи, че кандидатът за маса №2 на пазар „Красна поляна“ - МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ-А.М.С. ЕООД не е спазил изискването на т. 6.2.1 от конкурсната документация. Същият не е допуснат до класирането тъй като е предложил по-ниска цена  от началната наемна цена определена  за съответната маса.

 

За  масите  на пазар “Люлин” IVм.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 18.10.2021 г. до 16.00 часа на 20.10.2021 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре