Печат на тази страница

ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-58/14.10.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-58/14.10.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на

54 броя павилиони за търговия и услуги, 2 броя складови помещения и 4 броя тоалетни, находящи се на пазар

“Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. 

и пазар “Красна поляна”.

 

За пазар “Люлин” Iм.р.

 

Павилион № 2

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0321/11.10.2021

I-во

САМЪР ТИЙМ  ЕООД

800.00

 

 

Павилион № 8а

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0328/11.10.2021

I-во

БОБИ 2005  ЕООД

120.00

 

Павилион № 12

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0306/29.09.2021

I-во

БУЛГАЗ ТРАНС  ЕООД

50.00

 

Павилион № 16

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0313/06.10.2021

I-во

ЕТ КУКУБЕЛ-20 – Геновева Григорова

100.00

 

Павилион № 18

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0311/06.10.2021

I-во

ЛЪЧЕЗАРА 21  ЕООД

187.00

 

 

Павилион № 21

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0307/29.09.2021

I-во

КРИ-М-2021   ЕООД

187.00

 

 

Павилион № 22

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0322/11.10.2021

I-во

ПЛАМКО   ЕООД

205.00

 

 

Павилион № 28

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0326/11.10.2021

I-во

МАРКЕТС МАРДЖИН    ЕООД

100.00

 

 

Павилион № 30

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0325/11.10.2021

I-во

ЛС 07 АУТОГРУП    ЕООД

100.00

 

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 6

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0323/11.10.2021

I-во

 АВАТАР 77  ЕООД

394.00

 

Павилион № 7

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0303/29.09.2021

I-во

ТУТИ-ФРУТИ  ЕООД

200.00

 

 

За пазар “Люлин” IV м.р.

 

Павилион № 9

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0309/04.10.2021

I-во

ЕТ РЕНЧУГА – Ренета Тихолова

300.00

 

Павилион № 10

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0314/06.10.2021

I-во

ДИВА – ДИАНА МИШЕВА ЕООД

200.00

 

Павилион № 23

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0308/04.10.2021

I-во

ЕТ ЕФИ-ЕФТИМОВ

200.00

 

Павилион № 28

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0302/29.09.2021

I-во

ПИБ СТИЛ ООД

125.00

 

 

Павилион № 48а

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0312/06.10.2021

I-во

ЗАЛОЖНА КЪЩА – АНТИКВАРИАТ КОСОГАМА ГРУП

300.00

 

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Разширение/

 

Павилион № 2.1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0301/29.09.2021

I-во

ПИБ СТИЛ ООД

125.00

 

 

Павилион № 6.1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0305/29.09.2021

I-во

ВИЛИВАН  ЕООД

255.00

 

Павилион № 11.1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0327/11.10.2021

I-во

НОВ ИМПУЛС ООД

125.00

 

Павилион № 33а

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0304/29.09.2021

I-во

ЮЛИ ЕВА 79 ЕООД

125.00

 

Павилион № 35-36

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0324/11.10.2021

I-во

ЕТ СОНЯ МИХАЙЛОВА

150.00

 

 

За пазар “Красна поляна“

 

Павилион № 1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0320/11.10.2021

I-во

БЕКСТРОН ЕООД

650.00

 

Павилион № 2

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0310/04.10.2021

I-во

ЕТ ИСКРА – Лилия Модева

158.00

  

Павилион № 4

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0316/06.10.2021

I-во

ЕТ НИКИ – Тодорка Симеонова

280.00

 

Павилион № 5

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0317/08.10.2021

I-во

ЕВРОСТРОЙ – 03 ЕООД

418.00

 

Павилион № 7

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0315/06.10.2021

I-во

ЕТ АКУЛА-Кирил Митов

100.00

 

От 10 часа на 18.10.2021 г. до 16.00 часа на 20.10.2021 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Сваляне на прикачените файлове