ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-57/14.10.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-57/14.10.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  9  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ

НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р. и “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

Пазар “Люлин”IVм.р.

 

Терен № 38а

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0403/29.09.2021

I-во

ЧЕРНЯЛКА-ИКО-2 ЕООД

130.00

 

 

Терен № 38б

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0402/29.09.2021

I-во

ЕТ ИЛИНА – Цветанка Арнаудова

212.00

 

Терен № 45а

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

06-01/18.11.2020

I-во

НЕЛМА Ф ЕООД

490.00

За терените на пазар „Люлин“ I м.р. - няма кандидати.

 

От 10 часа на 18.10.2021 г. до 16.00 часа на 20.10.2021 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре