КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА 3 БРОЯ ПАВИЛИОНИ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-38/23.07.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  3  БРОЯ  ПАВИЛИОНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УЛ.“ЩРОСМАЙЕР“

 

Нагоре