ОБЯВЛЕНИЕ на основание заповед № РД-08-77/25.11.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-77/25.11.2020г. на

Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

53 броя павилиони за търговия и услуги и  3 броя тоалетни, находящи се на пазар

“Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р.  и пазар “Красна поляна”.

 

В прикачения файл може да видите Обявлението.

 

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре