Решение №136 СОС във връзка с Извънредното положение

 

Решение № 136 от 16.04.2020 година за временно освобождаване - изцяло или частично

от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти

и/или наематели на имоти, собственост на или предоставени за управление на търговски дружества,

с участие на Столична община в капитала, както и освобождаване - изцяло от задължението за заплащане на наем

от лицата, наематели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси,

общинска собственост, собственост или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала.  

 

Решението може да видите в прикачения файл.

 

 

 

 

 

.

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре