Печат на тази страница

ОБЯВЛЕНИЕ на основание заповед № РД-08-16/24.02.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-16/24.02.2020г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ

ЗА НАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ МАСИ  НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА СЛЕД ПОВТОРНОТО ОБЯВЯВАНЕ

В РАМКИТЕ НА КОНКУРС №01/2020

  • УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

Пазар “Красна поляна”

Маса № 4

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-08/18.02.2019 към№01-03/10.02.2020

I-во

ГЕРФРУТ ЕООД

80.00

Маса № 5

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-07/18.02.2019 към№01-04/10.02.2020

I-во

ГЕРФРУТ ЕООД

60.00

От 10 часа на 25.02.2020 г. до 16.30 часа на 26.02.2020 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА