РЕШЕНИЕ за временно освобождаване от задължението за плащане на наем на имоти - собственост на „Пазари Запад” ЕАД. Моля запознайте се с цялото Решение, качено в НОВИНИ по-долу в сайта.
Toggle Bar

ОБЯВЛЕНИЕ на основание заповед № РД-08-12/13.02.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-12/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 22 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IV м.р.

 

Нагоре