ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-109/27.11.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-109/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

  ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  5 БР.  ПАВИЛИОНИ , РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

Пазар “Люлин” IV м.р.

 

Павилион № 21

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-01/11.11.2019

I-во

ЕТ МАРСИМ – Марияна Андонова

300.00

 

Павилион № 22

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-02/11.11.2019

I-во

САНАИН 2 ЕООД

330.00

 

Павилион № 26

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-04/15.11.2019

I-во

ЕТ РИМЕКС – Мария Йосифова

370.00

 „Павилион № 46А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-05/15.11.2019

I-во

НиЛ ЕООД

487.50

 

 

Пазар “Люлин” IV м.р. /разширение/

 

Павилион № 29-30

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-03/11.11.2019

I-во

ЕТ ВАСИЛКА СТОЙНЕВА РАЙКОВА

270.00

 

 

От 10 часа на 27.11.2019 г. до 16.30 часа на 02.12.2019 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

 

Нагоре